www.tillverkning-sverige.com
NSK

Mobila robotar för tysta platser blir verklighet tack vare NSK:s direktdrivna hjulenhet

NSK har inriktat sig på tillverkare som vill erbjuda mobilitet i sina kollaborativa eller autonoma robotar och har därför utvecklat en innovativ direktdriven hjulenhet. Den är speciellt utformad för användning i tysta miljöer, såsom sjukhus, hotell, kontor och bibliotek, och därför kan robotar, som är utrustade med den nya hjulenheten, effektivt bära och flytta laster upp till 100 kg utan att störa sin omgivning.

Med digitala trender som AI (artificiell intelligens) och ML (maskininlärning), som börjar visa sina fördelar i verkliga tillämpningar, satsar man på att utveckla mobila robotar och humanoidrobothårdvara som kan utföra användbara uppgifter i närheten av människor.

Det största hindret med system som konventionella AGV:er (autonomous guided vehicles), som används i fabriker och lager, är det buller de orsakar. NSK:s direktdrivna hjulenhet är mycket tystgående, vilket underlättar användning i offentliga utrymmen och miljöer utanför verkstadsgolv. Tjänstesektorn och offentlig verksamhet kräver tystgående robotar för att inte störa medarbetares samtal och hindra dem i deras arbete.

NSK:s ljuddämpade hjulenhet beror på dess växellösa struktur (direktdrivna motor), som använder tekniken bakom företagets Megatorque Motor för att eliminera driftsbuller som normalt genereras av växellådor. För att använda Megatorque Motor som ett direktdrivet hjul var NSK tvunget att uppfinna nya lösningar för att skapa en optimal specifikation till en rimlig kostnad.

Förutom låg ljudnivå är hjulenheten utformad för säker användning runt människor och är idealisk för användning i serviceroboter, PAPC (power-assist push carts) och andra kollaborativa robottillämpningar (cobot). En nyckelfunktion i designen är dess ”back-körbarhet”, som gör det enkelt att backa för att skjuta på/dra med manuell manövrering i händelse av problem.

En nyligen utvecklad dedicerad drivenhet kontrollerar två hjulenheter samtidigt via enkla signaler. Enheten är utrustad med sensorer som mäter hjulrotation, acceleration, lutning och andra användbara parametrar. Signaler från sensorerna kan matas ut för användning av en dator i autonoma robottillämpningar.

Utvecklingsprocessen har varit intensiv för att säkerställa leverans av en högkvalitativ, tekniskt kompetent och funktionellt robust lösning. Ett brett utbud av befintlig teknik utnyttjades, inklusive mekatronik, kontroller och mjukvara, och med NSK:s team av experter som hade till uppgift att konstruera ett system som kunde möta en ny robotmarknad. En viktig del av detta arbete var att ta in åsikter från människor som arbetade på bland annat sjukhus och bibliotek för att ta reda på vilken typ av robot som skulle kunna ge den optimala lösningen för sådana miljöer. Samtidigt som NSK vill öppna nya möjligheter inom robotik har företaget också ambitionen att bidra till användbara robotar i det dagliga livet.

1) NSK:s direktdrivna hjulenhet monterad på en autonom servicerobot


Mobila robotar för tysta platser blir verklighet tack vare NSK:s direktdrivna hjulenhet

2) Ett par NSK direktdrivna hjulenheter med den dedikerade drivenheten
 

Mobila robotar för tysta platser blir verklighet tack vare NSK:s direktdrivna hjulenhet

3) NSK:s direktdrivna hjulenhet avger mycket mindre buller än en konventionell AGV
 

Mobila robotar för tysta platser blir verklighet tack vare NSK:s direktdrivna hjulenhet

4) Bruset som produceras av konventionella AGV:er gör dem olämpliga för användning i tysta miljöer
 

Mobila robotar för tysta platser blir verklighet tack vare NSK:s direktdrivna hjulenhet

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare