www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK hjälper gjuteri att spara över € 100 000 per år

Ett byte av lagertyp på karusellen i en gjuterilinje, i kombination med en liten rekommenderad designändring, har lett till besparingar på € 100,095 per år hos en ledande tillverkare av gasturbinblad efter att företaget fick lagerhaverier var sjätte vecka.

På grund av den korta livslängden som befintliga lager uppvisade beslutade tillverkaren att kontakta specialistteamet med tillämpningstekniker hos NSK. Med hjälp av sitt AIP Added Value Programme genomförde NSK en fullständig översyn av den befintliga designen, som inkluderade en inspektion av de havererade lagren.

Analys avslöjade att en extremt kaustisk lösning (50% natriumhydroxid vid 180° C) användes som en del av gjutningsprocessen, vilket ii kombination med höga belastningar och felmontering orsakade smörjnings- och justeringsproblem. Problemet förvärrades av otillräcklig tätning av lagren.

Expertteamet föreslog därför byte till NSK:s sortiment med tätade cylindriska rullager, vilket skulle förbättra tätningen och förhindra att den aggressiva kaustiklösningen trängde in. En alternativ design av karusellhjul föreslogs också för att ytterligare förbättra skyddet mot föroreningar och även förenkla monteringen. Tester visade att dessa förändringar resulterade i att livslängden på lagret fördubblades, vilket ledde till en betydande minskning av driftstopp och underhåll. Som ett resultat av detta gjordes förändringar i även i de övriga gjutlinjerna.

NSK:s tätade cylindriska rullager erbjuder hög lastkapacitet och avancerad tätning, vilket gör dem idealiska för användning under de krävande förhållandena som råder i gjuterier och andra ståltillverkningsmiljöer. Hål på lagrens inre och yttre ringar möjliggör påfyllning av litiumfett, medan fosfatytbehandling förbättrar korrosionsbeständigheten, vilket är en ytterligare fördel.

De besparingar som gjorts i gjuteriet beräknades genom att jämföra tidigare årliga kostnader för lager och den arbetskraft som krävdes för att ersätta lagren, samt stilleståndstid - med de årliga kostnaderna för NSK:s föreslagna lösning.

NSK:s tätade cylindriska rullager erbjuder hög lastkapacitet och avancerad tätning


NSK hjälper gjuteri att spara över € 100 000 per år
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare