www.tillverkning-sverige.com
EPLAN

Fokus på EPLAN Project

Vad betyder den digitala omvandlingen inom konstruktion och vilken roll spelar EPLAN Project i den? En avgörande roll, eftersom digitalisering inte bara är relevant för företagets interna organisation eller kommersiella processer. Den påverkar faktiskt hela produktutvecklingsprocessen. De praktiska fördelarna är tydliga: Användare kan utnyttja tjänsterna i EPLAN Platform och samtidigt utnyttja mervärdet av molnbaserade tjänster.

Fokus på EPLAN Project

Det centrala målet med digitalisering är att optimera processer, öka effektiviteten och därigenom öka tillgängligheten till maskiner och system. Den fortsatta utvecklingen av EPLAN Platform stödjer denna process. I konstruktionsfasen ligger fokus på den digitala tvillingen i ett styrskåp. Grunden för detta är 3D-data av hög kvalitet som representerar kapsling och tillbehör som kompletteras med komponent- och ledningsinformation som är relevant för projektet. Data kan exporteras utan några mediaavbrott och användas i andra delprocesser såsom tillverkning, inklusive ledningar. Tvärvetenskaplig teknik erbjuder också en stor potential för optimering. Detta gör det möjligt att lagra information på en central plats - i EPLAN Project - inklusive möjlighet att spara parameterdata för smarta sensorer och använda den i följande processer.

AML som utbytesformat

Öppna, standardiserade gränssnitt, som till exempel AutomationML (AML), gör data tillgänglig för alla användare utan applikationsspecifika format eller datastrukturer. Användare kan till exempel vara maskiner för hantering av styrskåp eller trådbearbetning, eller personal som drar kablarna med hjälp av digital information. Under driftsfasen är målet att maximera systemtillgängligheten och minimera tiden vid systemfel. QR-koder på installerade komponenter hjälper till att hitta dem i systemet och skapa deras attribut - inklusive artikelnummer och tekniska data för anskaffning av reservdelar - och kan hämtas var som helst i systemen och när som helst via en läsplatta eller smartphone.

Samarbete är välkommet

EPLAN ePulse stöder dessa scenarier på bästa sätt. Om ovan nämnda projektdata sparas så står ingenting i vägen för att komma åt dem när som helst och från vilken plats som helst. EPLAN Platform drar nytta av denna metod genom att ge användarna möjlighet att överföra data, som genereras i de använda tillämpningarna, till molnet med ett musklick. EPLAN Project kan delas i EPLAN eView med de samarbetspartners som krävs. Företagen blir nätverkade med sina kunder och leverantörer genom att göra datautbyte både enkelt och säkert. Projektet är därmed den centrala digitala modellen i en automatiseringslösning som är byggd med olika applikationer såsom EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel eller EPLAN Fluid och finns som den enda källan. I slutändan ger det nödvändiga data för alla följande processer.

Fördelar och nytta

Användare kan dra nytta av fördelarna med den etablerade EPLAN Platform och samtidigt gynnas av mervärdet från molnbaserade tjänster såsom EPLAN eView och EPLAN Cogineer.

Läs mer på: www.EPLAN.se

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare