www.tillverkning-sverige.com
Norelem

Ta ett helhetsgrepp kring hantering av maskiner, hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet inom tillverkning och teknik är summan av alla delar, oavsett storlek. Även de mest oansenliga komponenterna, såsom grepp, handtag och knappar, måste noggrant väljas och utvärderas, förklarar Marcus Schneck, VD för norelem, specialisten inom standardkomponenter.

Ta ett helhetsgrepp kring hantering av maskiner, hälsa och säkerhet

När man tänker på hälsa och säkerhet i fabriker eller kring maskiner är det troligt att de första tankarna som kommer upp är kring tunga rörliga delar. Risken för att pressa, hålla, klippa och lyfta tunga laster är naturligtvis samtliga farliga och dödliga risker som bör bedömas därefter.

Men det är inte alltid de uppenbara farorna som alltid orsakar skadan. Mindre skador som stukningar och vrickningar står också för många av de rapporterade skadorna på arbetsplatsen. Skador som repetitiv överansträngning orsakas av långvarig felanvändning av utrustning och en gradvis uppbyggnad av skador på muskler, senor och nerver. Dessa kan vara allt från dåliga grepp och handtag på verktyg, och skador kan till och med uppstå från de minsta stötarna från handtag som sticker ut från maskiner.

I slutändan leder dessa skador till förlorad produktivitet, effektivitet och påverkan på lönsamheten. Det finns åtgärder som kan förebygga att dessa skador uppstår, och det finns en mängd olika standardkomponenter som passar användare och tillämpningar.

Greppa för livet

Grepp kan komma i olika former och storlekar, och används varje dag inom tillverkningsindustrin eller på fabriksgolvet. Från manuella spännmuttrar med stjärnvred till korsvred som är utformade med lock, så finns det ett brett utbud av grepp som säkerställer snabb och säker användning på arbetsplatsen.

Ta ett helhetsgrepp kring hantering av maskiner, hälsa och säkerhet

Men innan man bestämmer sig för det första greppet man kan komma över är det viktigt att ta hänsyn till den tillämpning där greppet ska användas. Exempelvis har man med stjärnvred triangulära spår som gör att vridning blir en lätt uppgift oavsett om den stängs eller öppnas. Detta gör dem idealiska för installation i svårtillgängliga utrymmen bakom stora maskiner eller komponenter, så att användarna enkelt kan använda greppet när det behövs.

En annan faktor att överväga är om greppen används där elektrostatisk urladdning (ESD) är möjlig, vilket är vanligt i elektriska och elektroniska miljöer. Välj i så fall grepp som har en antistatisk egenskap. Dessa erbjuder mer skydd mot förekomsten av elektrostatiska urladdningar, vilket förhindrar potentiell tändning av gaser och damm vilket kan leda till explosioner i slutna utrymmen. Det här skyddar naturligtvis de människor som kan vara i närheten, men också maskinen.

Hantering med försiktighet

Oavsett om det ska dras eller pressas är handtag avgörande när man arbetar i en intensiv tillverknings- eller teknikmiljö. Handtag kan sträcka sig från bygelhandtag som är konstruerade för att ge lätt grepp när man drar runt maskiner eller möbler, till greppskålar som är utformade för att byggas in i den yta de är fästa på.

Ta ett helhetsgrepp kring hantering av maskiner, hälsa och säkerhet

Bygelhandtag finns i olika utföranden och material som passar alla behov. Vanligtvis är de gjorda av termoplast, vilket gör dem tåliga mot höga temperaturer och gör att de kan användas från 150°C - 160°C. Förutom att vara termoplastiska bygelhandtag, är handtagets bas inkorporerade med ett fästhål för att fästa mot huvudet på ett uttag eller en sexkantskruv för enkel applicering. De kan också förses med en mjuk inre yta, som är utformat för att ge användarna maximal komfort vid lyft eller grepp. Dessa handtag är tillgängliga som raka eller vinklade.

Det är lätt att kringgå tanken kring säkerhetselementet på handtag på arbetsplatsen och att de kan orsaka potentiell skada när man passerar. Här är en greppskål utmärkt. Perfekt för väggar och massiva paneler. Detta handtag sticker inte ut eller hindrar åtkomst, vilket minimerar risken för att stöta mot det och ger en jämn yta och lätt grepp vid lyft eller drag.

Tryck på panikknappen
Svamptryckknappar är förmodligen den vanligaste knappen i verkstadsindustrin, eftersom de är säkra, snabba och lätta att använda. Med hög ergonomisk funktionalitet ger svamptryckknappen en tryckfunktion som möjliggör enkelt grepp och vridning.

Ta ett helhetsgrepp kring hantering av maskiner, hälsa och säkerhet

Säker hantering i en riskfylld miljö, som ett fabriksgolv, är viktigt för att undvika skador eller felaktig hantering. Ett vanligt scenario är där användarna måste anstränga sig för att få tag i knappen på grund av olja och smörjmedel i miljön. Att se till att det inte finns någon möjlighet till slirning när man arbetar med maskiner är avgörande, och i det här fallet väljer man vred med ett "räfflat" utförande där det finns mindre risk att detta händer.

Förutom användarvänlighet måste användarna ofta hitta och identifiera knappar snabbt för att stoppa maskiner. Här är färg viktig. norelem erbjuder en rad knappar i färger såsom trafikröd för att markera fara, ljusgul och ljusgrå, och de kan även förses med ställbar tunghöjd.

Det behöver inte nödvändigtvis vara svamptryckknappar. Sfäriska, konformade och kulformade knoppar är alla standardkomponenter tillgängliga i standardiserade storlekar, så oavsett design eller krav kommer det att finnas en knapp som passar.

Tänk smått
För att minska skador och olyckor på arbetsplatsen är det viktigt att dessa små komponenter används och underhålls korrekt.

Vid arbete runt maskiner eller i fabriksinställningar måste alla delar och komponenter bedömas för att följa de korrekta kriterierna och standarderna, särskilt när ESD är möjligt.

Genom att använda rätt produkt möjliggörs enklare funktionalitet och minskar belastningen på den kroppsdel som använder komponenten, produktivitet och maskiner skyddas och i slutändan skyddas användaren.

För mer information om norelems utbud av grepp, handtag och knappar, besök https://www.norelem.se/se/sv/Produkter/Produkt%C3%B6versikt/Flexibelt-standarddelsystem/Man%C3%B6verdelar.html

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare