ABB News

ABB lanserar cybersäkerhetslösning för att förenkla och förbättra skyddet av industriell infrastruktur

ABB har lanserat ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP), som förbättrar skyddet av kritisk industriell infrastruktur genom att sammanföra såväl ABB:s som tredje parters säkerhetslösningar i en enkel och allomfattande digital plattform. Genom att säkerhetsinformationen görs mer åtkomlig och enklare att hantera kan tekniker och driftpersonal snabbt identifiera och åtgärda problem och därmed minska riskexponeringen.

Conrad News

Ljusteknik för byggproffs

Hösten står för dörren och precis som varje år ökar efterfrågan på professionella lösningar inom sektorn ljusteknik. På Conrad Sourcing Platform lyfter vi fram detta ämne i god tid innan den mörka säsongen börjar och presenterar innovationer och attraktiva produkter.

Vattenfall News

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera fossilfri el som täcker förbrukningen hos över en miljon tyska hushåll.

ABB News

ABB och MAN ska samarbeta om elektriska drivlösningar med dubbla bränslen för LNG-fartyg

ABB och MAN Energy Solutions undertecknar en avsiktsförklaring för att utveckla en framdrivningslösning som syftar till att minska koldioxidavtrycket och bränslekostnaderna samt öka driftsflexibiliteten hos fartyg som transporterar flytande naturgas (liquified natural gas – LNG).

Seco Tools

Seco strävar efter att minska olyckor på arbetsplatsen i enlighet med 2030-målen för TRIFR och LTIFR

Seco har lanserat en omfattande säkerhetsstrategi som innefattar både årliga och långsiktiga mål ända fram till 2030, med fokus på högsta säkerhet, hälsa och välbefinnande för de anställda. Genom att tillämpa denna långsiktiga planering och kontinuerliga förbättring siktar företaget på att avsevärt minska frekvensen för olyckor med frånvaro, jämfört med de siffror som uppnås med vanliga branschsäkerhetsprogram som fokuserar enbart på årliga resultat.

ABB News

ABB omprofilerar portföljen med autonoma mobila robotar

ABB har lanserat den första serien av omprofilerade autonoma mobila robotar (AMR) efter förvärvet av det ledande mobilrobotföretaget ASTI Mobile Robotics under 2021. Efter att AMR adderats till portföljen är nu ABB det enda företaget som har ett omfattande och integrerat erbjudande med robotar, AMR:er och lösningar för maskinautomation.

Vattenfall News

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas.

Parker News

Parker bygger en grönare framtid på bauma 2022

Parker Hannifin, världsledande inom rörelse- och styrteknik, kommer att närvara på bauma 2022 och visa upp en portfölj av sina viktigaste tekniker med temat ”Projicera och bygga en grönare framtid”.

Gå med i 155 000+ IMP-följare