TETRA PAK News

TETRA PAK: AUTOMATION OMVANDLAR LIVSMEDELSINDUSTRIN MED ROBOTTILLÄMPNINGAR

Automation med cobotar är en innovation som framför allt lämpar sig för små och medelstora företag. I industrin i allmänhet, och framför allt i livsmedels- och dryckesindustrin, ökar behovet av flexibilitet och möjlighet att köra mindre serier.

NSK

NSK-lager reducerar felen på betongglättare till noll

Återkommande fel på lagren i en betongglättare ledde till omfattande stillestånd, kostsamma produktionsbortfall och höga underhållskostnader. För att komma till rätta med problemet vände sig kunden till NSK:s experter, som gjorde om både hjulnav och axeltapp (med korrekt specificerade lager). Denna åtgärd reducerade felfrekvensen från 20 per år till noll, vilket ger besparingar för kunden på 68 607 euro.

Conrad News

Conrad: Voltcraft omdefinierar multimetern

Voltcraft sätter ny standard i utvecklingen av multimetrar: Alla tre modellserierna har optimerade displayer, nya höljen och skräddarsydda funktioner för en extra användarvänlig drift.

ABB News

ABB INVESTERAR I ARTIFICIELL INTELLIGENS MED STARTUPFÖRETAGET VIKING ANALYTICS

ABB:s division Distribution Solutions och Viking Analytics stärker sitt strategiska samarbete för att tillämpa artificiell intelligens (AI) på asset management-tjänster. Viking Analytics AI-assisterade analysprogramvara hjälper kunderna att identifiera avvikelser i hälsostatus för sina tillgångar innan det blir ett problem.

Conrad News

Smart märkning med WAGO

För kopplingsskåpsmärkning: Den nya termotransferskrivaren Smart Printer från WAGO är nu tillgänglig hos Conrad.

Watson Marlow

Avancerade möjligheter för polymerdosering med den nya Qdos 60 PU-pumpen

Med en växande världsmarknad för avancerade system för polymerdosering kommer introduktionen av den peristaltiska Qdos 60 PU-pumpen från Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) till företagets sortiment i rätt tid. Operatörer kan nu kan använda effektiv, säker och tillförlitlig polymerdosering vid alla vatten- och avloppsreningsverk.

Gå med i 155 000+ IMP-följare