www.tillverkning-sverige.com
Schneider Electric News

INNOVATIVT PARTNERSKAP: NU KAN VI ÄVEN BERÄKNA KLIMATAVTRYCKET PÅ APPARATSKÅP FÖR ELBILSLADDARE

I samarbete med Schneider Electric och BS Elcontrol har ChargeNode utvecklat ett av världens första klimatkalkylerade apparatskåp.

  www.se.com
INNOVATIVT PARTNERSKAP: NU KAN VI ÄVEN BERÄKNA KLIMATAVTRYCKET PÅ APPARATSKÅP FÖR ELBILSLADDARE

För att minska klimatpåverkan krävs det att nuläget ska vara beräknat först - men det är inte alltid beräkningarna finns på plats. Elbilsladdningen har utvecklats snabbt och i takt med det har nya frågor från konsumenterna dykt upp, bland annat rörande klimatavtryck. ChargeNode, ett snabbt växande företag inom elbilsindustrin, har tillsammans med Schneider Electric, en av ledarna inom klimatinsatser, och BS Elcontrol, tillverkare av styrsystem, utvecklat en fullständig CO2-beräkning av de styrsystem som används för laddning av elbilar. ChargeNodes apparatskåp kan sedan hösten 2023 tillhandahålla all relevant klimatdata för styrsystemen.

Varje komponent – från kontaktor till väggskåp – har en klimatprofil som gör det möjligt att räkna ut klimatpåverkan, både för varje enskild komponent och för apparatskåpet i sin helhet. Avtrycket för skåpet, under hela produktens livscykel, är beräknat till 1 650 kg koldioxid. Beräknat på en standardinstallation med 20 uttag blir detta 82,5 kg per uttag. Uträkningarna skapar både en medvetenhet kring hållbarhet och ger även förutsättningar till förbättring.

Det finns flera fördelar med att använda sig av ChargeNodes nya apparatskåp utöver att det nu visar klimatavtryck. Ägaren av laddparken får exakt data på hur många som laddar och önskar att ladda. Även ägaren av bilen får all nödvändig information genom appen, där det går att registrera bland annat planerad avfärd och önskad laddning.

www.se.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare