www.tillverkning-sverige.com
Solar Edge News

SolarEdge Technologies undertecknar den europeiska solenergistadgan till stöd för EU:s solenergisektor

SolarEdge Technologies har meddelat att de har undertecknat EU-kommissionens European Solar Energy Charter, som kräver stöd till den europeiska solenergisektorn.

SolarEdge Technologies undertecknar den europeiska solenergistadgan till stöd för EU:s solenergisektor
SolarEdge Technologies undertecknar den europeiska solenergistadgan

SolarEdge ingår i en grupp av företag från den europeiska solenergisektorn som undertecknade stadgan tillsammans med 23 energiministrar från Europeiska unionen (EU). Vid en ceremoni i Bryssel den 15 april åtog sig undertecknarna av stadgan att stödja en stabil försörjning av högkvalitativa solcellsprodukter i Europa.

SolarEdges General Manager för Europa, Alfred Karlstetter, kommenterar:
Som en premiumtillverkare och ledande leverantör av optimerade växelriktarlösningar som har förändrat hur energi produceras och hanteras i solcellssystem, ser vi oss själva som en strategisk partner till EU. SolarEdge spelar en nyckelroll i diversifieringen och motståndskraften hos EU:s leveranskedjor för solcellsprodukter.

Våra produkter och lösningar bidrar positivt till EU:s konkurrenskraft, hållbarhet och skapandet av arbetstillfällen, samt till att uppnå EU:s energi- och klimatmål. Genom att underteckna den europeiska stadgan för solenergi visar vi vårt starka engagemang för EU:s gröna omställning och för att främja en snabbare och bredare utbyggnad av solenergi i Europa.

www.solaredge.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare