www.tillverkning-sverige.com
REFRA

Ett årtionde av innnovativa propanlösningar från Refra: Tekninska milstolpar

De senaste bestämmelserna kopplade till F-gas har lett till en fullständig utfasning av köldmedier med hög GWP. Detta har sin tur skapat ett akut behov hos företag att gå från gamla, syntetiska köldmediesystem till naturliga köldmedier, såsom propan, koldioxid eller ammoniak. För de som funderar på att byta ut sina gamla köldmediesystem kan Refra erbjuda den stora fördelen som decennielång erfarenhet inom området innebär.

Ett årtionde av innnovativa propanlösningar från Refra: Tekninska milstolpar

Företaget påbörjade denna förvandlingsresa för tio år sedan och omformade då sina produktionsmetoder genom att utnyttja naturliga köldmedier under sin tillverkningsprocess. Detta beslut gjorde företaget till en pionjär inom sin bransch, och 84 % av produktionen utnyttjar nu koldioxid och propan. Idag utgör propankylare och värmepumpar från Refra cirka 56 % av den totala tillverkningsvolymen, vilket är ett bevis på deras centrala position i företagets produktutbud. När man ser tillbaka på det senaste årtiondet, är det tydligt att Refras ständiga fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet verkligen har lagt grunden för flera anmärkningsvärda tekniska framsteg. Låt oss ta en titt på några av de främsta milstolparna under Refras utveckling inom propansystemstillverkning.

Kvalitetssäkring genom omfattande tester

För att hela tiden kunna förbättra effektiviteten och prestandan hos sina enheter använder Refra sig av grundliga enhetstester för att hitta den optimala kombinationen av komponenter. Detta leder i sin tur till ännu högre effektivitetsparametrar. Under hela testfasen mäts enhetens effektivitet, strömförbrukning och elanvändning mycket noga, och dessa uppgifter kombineras sedan med bedömningar av buller och vibrationer.

På Refra finns ett stort engagemang för att se till att alla tekniska specifikationer i orderdokumentationen stämmer överens med det kunden förväntar sig. Medan vissa enheter på marknaden kanske inte alltid levererar angivna parametrar kopplade till effektivitet eller effekt, har Refra valt att prioritera precision och tillförlitlighet. Ordentlig testning av varje enhet säkerställer att kunden får en produkt som verkligen uppfyller alla de tekniska krav som specificerats.


Ett årtionde av innnovativa propanlösningar från Refra: Tekninska milstolpar

Testområde vid Refras fabrik ©Ilona Brant Pavšukova


Säkerställande av säkerheten hos propankylsystem
Problem kopplade till propankylsystem beror ofta på de brandfarliga egenskaperna hos propan, vilka innebär risker i utrymmen med dålig ventilation, där en uppbyggnad av propanånga potentiellt sedd kan innebära en brandrisk. Det är dock viktigt att poängtera att framsteg inom teknik och säkerhetsstandarder också har bidragit till att avsevärt minska dessa risker. Refra tillverkar propankylsystem som till punkt och pricka följer standarden EN378, vilket understryker det orubbliga engagemang som finns för systemtillförlitlighet och säkerhet.
Refra har noga integrerat alla de nödvändiga komponenter som krävs för att uppfylla standarden, inklusive trycksäkerhetsanordningar, läckagedetekteringssystem, säkerhetsventiler och mekanismer för nödstopp. Under hela den tid som Refra har tillverkat propankylsystem har företaget kunnat visa på en oklanderlig säkerhet, där noll incidenter har rapporterats.

Skyddsramar: säkerställer utrustningens livslängd


Ett årtionde av innnovativa propanlösningar från Refra: Tekninska milstolpar

Propankylare och värmepump från Refra ©Refra

För att förbättra hållbarheten och livslängden hos utrustningen har Refra tagit fram unika ramar som har utformats för att förlänga maskinernas livslängd. Detta ger både långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden, minimala mängder underhåll och förbättrad estetik.
Refras propankylsystem är byggda på slutna, förseglade ramar, vilka skyddar mot yttre stötar, snö- eller vatteninträngning och potentiella skador från vilt. Refra använder sig av maskiner för 3D-rörbockning, och minimerar därmed behovet av lödning, vilket effektivt minskar risken för läckage.
Ramarna är tillverkade av galvaniserat stål med polymerbeläggning – en kombination som tillhandahåller korrosionsbeständighet, väderbeständighet och stötskydd av högsta klass. Slutna ramar minimerar på ett effektivt sätt bullernivåerna, och om man vill ha optimal bullerreduktion erbjuder Refra en tjockare specialram med ett extra lager stenullsisolering med en tjocklek på 30–50 mm.


Ett årtionde av innnovativa propanlösningar från Refra: Tekninska milstolpar

Lastkaj för utrustning vid Refras fabrik ©Ilona Brant Pavšukova


När HVACR-branschen nu försöker hantera utmaningarna kopplade till nya F-gasbestämmelser, står Refra redo att hjälpa sina kunder med deras föränderliga behov. Företaget fortsätter med sitt fokus på att främja användningen av system med naturliga köldmedier. Man utnyttjar också sin kompetens och drivkraft för positiv förändring för att framtida generationer ska få en renare och hälsosammare miljö att leva i.

YouTube-video: https://youtu.be/_qAkPX0F5A4?si=o3WzbSMkZy8VvYoL


  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare