www.tillverkning-sverige.com
Volvo Group News

VOLVOKONCERNEN SÄKRAR ÖKADE VOLYMER AV STÅL MED NÄRA NOLLUTSLÄPP GENOM SAMARBETE MED H2 GREEN STEEL

Volvokoncernens samarbete med H2 Green Steel om stål med nära nollutsläpp är ytterligare ett steg mot en värdekedja med nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2040.

VOLVOKONCERNEN SÄKRAR ÖKADE VOLYMER AV STÅL MED NÄRA NOLLUTSLÄPP GENOM SAMARBETE MED H2 GREEN STEEL

Enligt det långsiktiga avtalet kommer Volvokoncernen att köpa stål med nära nollutsläpp från H2 Green Steels nya fabrik i Boden i norra Sverige. Produktionsstart är planerad till slutet av 2025 med leveranser till Volvokoncernen med start i mitten av 2026.

I takt med att kommersiella fordon i allt högre grad körs på elektrifierade lösningar som minskar utsläppen när produkten används blir miljöpåverkan från leverantörsnätverket och produktionen allt viktigare.

– Samarbeten som bidrar till vårt arbete med att minska utsläpp är avgörande på vägen mot nettonollutsläpp. Stål utgör en stor del av våra produkters avtryck så att arbeta tillsammans med både etablerade och nya aktörer för att ta fram material med lägre koldioxidavtryck är nyckeln till att påskynda utvecklingen av hållbara transport- och infrastrukturlösningar, säger Andrea Fuder, inköpschef för Volvokoncernen.

Stål är ett av huvudmaterialen vid tillverkning av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Processen för stål med nära nollutsläpp fokuserar på att minska utsläppen till en punkt där miljöpåverkan minimeras avsevärt, om inte helt elimineras. Ett åtagande från First Movers Coalition (FMC), där Volvokoncernen är en av grundarna, är att minst 10 procent av allt stål som köps in per år ska vara nära nollutsläpp (enligt FMC:s definition) senast 2030. Leveransavtal som detta är därför viktiga bidrag för att påskynda övergången till netto noll.

– Den kommersiella fordonsindustrin har aktivt drivit efterfrågan på grönt stål, vilket validerar marknadens intresse. När en stor aktör som Volvokoncernen, som arbetar i framkant av hållbar utveckling, lägger en kundorder är det ett tydligt tecken på förtroende för både vårt företag och vår produkt, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

www.volvogroup.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare