www.tillverkning-sverige.com
Atlas Copco News

ATLAS COPCOS ENERGILAGRINGSSYSTEM ZBC OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBAR ENERGI PÅ ANTWERP EUROTERMINAL

En viktig del av energiomställningen är fyra energilagringssystem av typen ZBC 250-500 från Atlas Copco. De innovativa, batteribaserade ZBC-enheterna används till att lagra och leverera förnybar energi för att optimera den lokala energiförbrukningen och driva tusentals fordon.

ATLAS COPCOS ENERGILAGRINGSSYSTEM ZBC OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBAR ENERGI PÅ ANTWERP EUROTERMINAL

Antwerp Euroterminal (AET), Europas största terminal för universalbruk, ställer om hela sin energianvändning. Platsen är den belgiska hamnen Antwerp-Bruges, som är världens största roll-on/roll-off-hamn (RoRo), och AET är specialister på olika typer av last och processer, som breakbulk, containrar, projektlast, tunga lyft, fordon och andra RoRo-enheter. För att kunna arbeta mer hållbart granskar terminalen hela sin infrastruktur kring strömförsörjning och energianvändning.

Pionjärer inom omställningen av hamnars strömförsörjning
I takt med att samhället blir allt mer miljömedvetet och myndigheter över hela världen lovar att minska sin miljöpåverkan så måste även hamnar drivas mer hållbart och minska sina koldioxidutsläpp. Antwerp-Bruges strävar efter att nå netto noll utsläpp senast 2050 och bli världens mest hållbara hamn.

Hamnen släpper ut ungefär 17 miljoner ton CO2 per år, vilket är cirka 10 % av Belgiens totala CO2-utsläpp. I ett försök att minska de här utsläppen och bli koldioxidneutrala vänder de sig till förnybar energi och innovativ teknik, och att samordna PIONEERS, som ingår i Green Deal of Horizon 2020.

PIONEERS är en internationell organisation med 46 partner, bland annat Antwerp Euroterminal, som samarbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från hamnar. Terminalen har redan installerat tre vindkraftverk som kan generera 10,6 MW och monterat solpaneler som genererar ytterligare 2 MW förnybar energi. För att se till att den el som genereras från de förnybara energikällorna kan användas flexibelt, där och när den behövs och oavsett om det blåser eller är soligt, så har terminalen utvecklat en strategi för energilagring.

Med en tillförlitlig energilagringslösning kan terminalen hantera olika energikällor effektivt genom att integrera användningen av förnybara energikällor och begränsa den effekt som hämtas från elnätet, vilket kan innebära betydande besparingar för slutanvändaren.

Världens största fordonshamn
Antwerp-Bruges är världens största fordonshamn där enormt mycket RoRo-frakt exporteras och importeras, bland annat elfordon. 2021 hanterade hamnen 2,2 miljoner bilar, och den har en kapacitet på 365 000 parkerade enheter. När den nya fordonslasten anländer till hamnen lastas de av och skickas till specialiserade center i hamnen där tester och inspektioner utförs innan de levereras vidare.

En skräddarsydd lösning med litiumjonbatterier
Energilagringssystemen behövde kunna lagra energi från både de olika förnybara källorna och elnätet, och sedan leverera den efter behov för att säkerställa funktionen hos batterierna och elsystemen i tusentals fordon.

Tack vare litiumjonbatterierna med hög energitäthet gör ZBC-energilagringssystemen att Antwerp Euroterminal kan minimera verksamhetens miljöpåverkan. Genom att lagra vind- och solenergi gör enheterna inte bara energianvändningen effektiv, utan de minskar även den totala förbrukningen av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen.

Varje system har en lagringskapacitet på 537 kWh och det finns fyra system på plats. Den totala lagringskapaciteten är alltså 2,15 MWh, vilket är den genomsnittliga dygnsförbrukningen för 232 hushåll.

Atlas Copcos nya energihanteringssystem, ECO ControllerTM,, levererar den lagrade energin när den behövs, optimerar distributionen och ser till att det alltid finns tillräckligt med uteffekt. Med ECO ControllerTM som lösningens hjärna kan du undvika efterfrågetoppar i elnätet, plana ut belastningslastprofilen, hantera låga belastningskrav och effektivt hantera perioder när energibehovet är som störst.

Dessutom har Atlas Copco nyligen lanserat en egen snabbladdare, Z Charger. Den här innovativa lösningen ökar laddningshastigheten genom att öka spänningen så att batteridrivna elfordon och maskiner kan laddas snabbare. Z Charger har en nominell effekt på 160 kW och kan leverera 7 gånger snabbare än en vanlig väggbox, och 42 gånger snabbare än en vanlig väggladdare.Energilagringssystem i kampen för nätoberoende
Initialt var ZBC-energilagringssystemen specificerade för användning med fordon, och sedan installationen har Antwerp Euroterminal kunnat driftsätta och ladda dem effektivt och efter behov. Terminalen har dock sett fler fördelar med systemen efter hand, och de har stor inverkan på terminalens energiomställning. Den innovativa lösningen har blivit en viktig komponent i terminalens syn på sin energiförbrukning, som nu kan minska koldioxidutsläppen och uppnå sina mål inom ramen för PIONEERS-projektet.

www.atlascopco.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare