www.tillverkning-sverige.com
Seco Tools

Varför ett strategiskt samarbete är den perfekta medicinen för Permedica

Verksamheten har vuxit så snabbt för Permedica, den italienska tillverkaren av medicinska implantat, att den knappt kan hålla jämna steg med efterfrågan. I samarbete med Seco Tools, och en ny strategi för CNC-avdelningen, har produktiviteten börjat öka rejält.


Den globala marknaden för medicinska implantat ökar. En uppskattning visar att den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR; Compound Annual Growth Rate) mellan 2022 och 2030 kommer att vara 5,4 %, vilket ökar det totala värdet från 95,1 miljarder dollar till 145,6 miljarder dollar.

Under det senaste decenniet har denna ständigt uppåtgående trend fått den italienska implantattillverkaren Permedica att gå från att vara ett välrenommerat namn på den inhemska marknaden till att bli en internationell verksamhet. Företaget har nu dotterbolag i Schweiz, Tyskland, Indien, Österrike, Sydkorea, Australien och Frankrike, med pågående expansionplaner till Storbritannien och USA. Export utgör idag 60 % av den årliga omsättningen på 35 miljoner euro.

Extrema utmaningar för produktiviteten
Permedicas snabba tillväxt har skapat vad företagets försäljningschef Federico Perego kallar för ”extrema utmaningar” för produktiviteten.

”Många distributörer, partner och kirurger älskar våra produkter för deras design och kvalitet, så de efterfrågar ständigt mer. Tyvärr kan vi inte hålla jämna steg med den aktuella efterfrågan, och hur CAGR:en ökar inom vår sektor, säger Federico, som också är son till Permedicas grundare och VD Marco Perego.

Inledningsvis försökte ledningen åtgärda detta genom att öka resurserna.

”Vi försökte lösa problemen internt genom att investera i fler personer på vårt företag och effektivisera utbildningsprocessen, för att förbättra tillverkningsmetoden”, säger Federico.

”Men det var ett mångfacetterat problem, vilket kännetecknar vår komplexa driftstruktur. Och vår verksamhets familjära natur gör det viktigt för oss att lösa problem eftersom vi varken har tid eller resurser att göra allt.”

En vändpunkt för produktiviteten
Vändpunkten kom 2022 när en av företagets distributörer föreslog ett möte med Seco. Det inledde en förbättringsresa och ett partnerskap som fortsätter att leverera än idag.

Efter en första bedömning av fabriken av South Europe Cluster Manager Steven Bell, Permedica och Seco Tools Italien kom man överens om att starta ett pilotprojekt för att åtgärda en så kallad flaskhals i produktiviteten inom Permedicas CNC-avdelning, som orsakade problem i leveranskedjan för höftledsprodukter.

”En av våra maskiner kunde inte köras nattetid på grund av programmeringen och de typer av verktyg vi använde. Materialet överhettades, vilket stoppade maskinen och alltså betydde att den inte kunde programmeras till att köras automatiskt under natten”, förklarar Federico.

”Tack vare att Steven var så tydlig och praktisk i sin bedömning av problemet, och eftersom han hade ett team och ett strukturerat förslag för att hantera problemet, fick de mitt förtroende att genomföra pilotprojektetdirekt. Steven och Seco var alltid mycket direkta i förhållande till problemet och att föreslå en bättre lösning. De lovade inget som de inte kunde hålla, och de försökte inte bara sälja verktyg till oss. Istället hjälpte de oss att lösa det som var viktigt för Permedica.”

Matteo Foglietta, Manufacturing Transformation Manager i det italienska teamet från Seco Tools som arbetar med Permedica, tillägger: ”Vi kunde lösa spånproblem som var en stor utmaning för nattskiftet.

Permedica har alltså inte bara fått högre produktivitet i fråga om kortare arbetscykler, utan även ökad kapacitet för maskinen under natten i det obemannade skiftet. Det är också tack vare den globala kompetensen från vår innovationshubb som vi kan erbjuda kunden, via den lokala och tekniska expertisen här i Italien.”

Federico Perego uppskattar att den här initiala framgången har bidragit till att öka Permedicas produktivitet med mer än 40 %. Nu pågår ytterligare initiativ, inklusive installation av verktygsautomater för att hjälpa till med lagerhantering.

”Hittills är vi mycket nöjda”, säger Federico. ”Det finns fortfarande pussel att lösa, men jag hoppas att vi kan fortsätta med den här fantastiska starten och uppnå viktiga saker tillsammans, för det finns mycket komplexitet i vår verksamhet, och vi behöver många resurser för att hantera den. Permedica reagerar på den hjälp som Seco tillhandahåller genom att lägga fler beställningar på verktyg, så det är en relation som båda parter vinner på.”

Han tillägger: ”Det här är bara är början på ett samarbete som vi skapar tillsammans, då vår avsikt är att utöka vår verksamhet så mycket som möjligt – det finns enorm potential för oss. Och för Seco är den medicinska sektorn där vi är verksamma ett av de strategiska områden där de vill växa. Jag tror att alla förutsättningar finns för ett långsiktigt partnersamarbete.”


Varför ett strategiskt samarbete är den perfekta medicinen för Permedica
Faktaruta om Permedica:
Det familjeägda företaget Permedica, som tillverkar medicinska implantat, grundades av Marco Perego i norra Italien 1986 och introducerade sin första protes på marknaden 1992. Företaget
etablerade sig snabbt regionen som tillverkare av väldesignade produkter av hög kvalitet.Varför ett strategiskt samarbete är den perfekta medicinen för Permedica
Under det senaste decenniet har expansionen av sektorn för medicinska implantat fått Permedicas verksamhet att växa snabbt, och företaget finns nu i 25 länder, med 40 internationella distributörer.

”Vi kan bli ett företag med miljontals kunder”, säger försäljningschef Federico Perego.


Varför ett strategiskt samarbete är den perfekta medicinen för Permedica
Nära samarbete mellan Federico Perego,
Permedica och Matteo Foglietta, Seco Tools

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare