www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB OMVANDLAR AMR-PRESTANDA I OCH MED LANSERINGEN AV VISUAL SLAM-TEKNIK

Med ny AI-baserad navigeringsteknik kan AMR-system fatta intelligenta beslut i dynamiska och utmanande miljöer.

ABB OMVANDLAR AMR-PRESTANDA I OCH MED LANSERINGEN AV VISUAL SLAM-TEKNIK

ABB Robotics har omvandlat sina autonoma mobila robotar (AMR) genom tillägg av Visual SLAM-teknik (Visual Simultaneous Localization and Mapping), så att AMR-systemen kan fatta intelligenta navigeringsbeslut baserat på omgivningen. Med AI-baserad 3D-vision för att utföra plats- och mappningsfunktioner gör ABB:s AMR-system med Visual SLAM produktionen snabbare, mer flexibel, effektiv och motståndskraftig samtidigt som den tar sig an monotona,, smutsiga och farliga uppgifter så att människor kan fokusera på mer motiverande arbete.

Visual SLAM kombinerar AI- och 3D-visionstekniker för att garantera överlägsen prestanda jämfört med andra styrtekniker för AMR-system. AMR-system med Visual SLAM ger betydande fördelar jämfört med andra former av navigering, till exempel magnettejp, QR-koder och traditionell 2D SLAM som kräver ytterligare infrastruktur för att fungera. AMR-systemen med Visual SLAM är omtyckta av företag som behöver hantera en allt större mängd olika produktions- och distributionsuppgifter.Visual SLAM använder kameror som är monterade på AMR-systemet för att skapa en 3D-karta i realtid över alla objekt i omgivningen. Systemet kan skilja på fasta navigationsreferenser som golv, tak och väggar som behöver läggas in i kartan, och objekt, som människor eller fordon som rör sig eller byter position. Kamerorna upptäcker och spårar naturliga kännetecken i miljön, vilket gör det möjligt för AMR-systemet att dynamiskt anpassa sig till omgivningen och fastställa den säkraste och effektivaste rutten till destinationen. Till skillnad från 2D SLAM kräver Visual SLAM inga ytterligare referenser som reflektorer eller markörer, vilket sparar pengar och utrymme och kan ge exakt positionering ända ner till tre millimeter.

Genom att eliminera behovet av att ändra miljö, stoppa produktionen eller lägga till infrastruktur bidrar Visual SLAM-tekniken till att minska drifttagningstiden med upp till 20 procent jämfört med 2D SLAM, vilket avsevärt minskar den tid som behövs för att införa ett nytt AMR-system i den befintliga robotflottan. Tekniken kan användas i stor skala där robotflottorna uppdateras på fjärrbasis. Tekniken är också säker eftersom den analyserar enbart rådata och inga bilder sparas i varken AMR eller någon server.

ABB har utvecklat AMR-system med Visual SLAM i samarbete med partnern Sevensense Robotics, en ledande leverantör av AI och visuell 3D-teknik. Tekniken införlivas i ABB:s senaste generation AMR-system: AMR T702V från tredje kvartalet 2023 och AMR P604V från fjärde kvartalet 2023. De kommer att följas av ytterligare AMR-produkter med Visual SLAM som rullas ut fram till 2025. Visual SLAM-tekniken används redan i industriprojekt för kunder inom fordonsindustrin och detaljhandeln med potential att ersätta konventionella produktionslinjer med intelligenta, modulära produktionsceller som betjänas av AMR-system.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare