www.tillverkning-sverige.com
Volvo Group News

VOLVO FÖRST I VÄRLDEN ATT LEVERERA ELEKTRISKA LASTBILAR MED FOSSILFRITT STÅL

Som världens första lastbilstillverkare har Volvo börjat använda fossilfritt stål i sina lastbilar. De första eldrivna lastbilarna med fossilfritt stål levereras nu till företagets kunder.

VOLVO FÖRST I VÄRLDEN ATT LEVERERA ELEKTRISKA LASTBILAR MED FOSSILFRITT STÅL

I september i år startade Volvo Lastvagnar, som den första globala lastbilstillverkaren, serieproduktion av tunga elektriska lastbilar som klarar en totalvikt på 44 ton. Några av de eldrivna lastbilarna kommer också att vara de första lastbilarna i världen som byggs med fossilfritt stål.

Det fossilfria stålet från SSAB tillverkas med hjälp av en helt ny teknik med fossilfri el och vätgas. Resultatet är en betydligt lägre klimatpåverkan och ett viktigt steg mot en värdekedja med nollutsläpp. Bland kunderna som kommer att ha fossilfritt stål i några av sina elektriska lastbilar finns Amazon, DFDS och Unilever, det sistnämnda bolaget genom transportföretaget Simon Loos.

– På Amazon är vi på väg att göra all vår verksamhet koldioxidfri till 2040. Vi behöver partners som Volvo för att få den övergången att hända, säger Andreas Marschner, Vice President Transportation Services Europe på Amazon.

– DFDS är engagerade i den gröna omställningen och i att leverera hållbara transport- och logistiklösningar. Varje steg i omställningen av logistikbranschen för oss närmare ett koldioxidfritt samhälle och därför är vi glada att några av våra nya eldrivna lastbilar som snart levereras också tillverkas med fossilfritt stål, säger Niklas Andersson, Executive Vice President and Head of Logistics Division på DFDS.

Det första stålet som produceras med vätgas används i den eldrivna lastbilens rambalkar, ”ryggraden” i lastbilen på vilken alla andra huvudkomponenter är monterade. I takt med att tillgången på fossilfritt stål ökar kommer stålet även användas i andra delar av lastbilen.

90 % av en Volvo-lastbil kan återvinnas
Idag kommer cirka 30 % av materialen i en ny Volvolastbil från återvunnet material. Dessutom kan upp till 90 % av lastbilen återvinnas vid slutet av sin livslängd. Fossilfritt stål kommer att vara ett viktigt komplement till det traditionella och återvunna stålet som används i Volvos lastbilar. Volvo Lastvagnar har åtagit sig att följa Parisavtalet och har som mål att nå netto-noll växthusgasutsläpp i värdekedjan senast 2040.

www.volvogroup.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare