www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB PRESENTERAR DEN MINSTA INDUSTRIROBOTEN MED KLASSLEDANDE NYTTOLAST OCH PRECISION

ABB har lanserat den minsta industriroboten någonsin, som erbjuder nya möjligheter för snabbare, flexiblare och högkvalitativ produktion av smarta kroppsburna enheter.

ABB PRESENTERAR DEN MINSTA INDUSTRIROBOTEN MED KLASSLEDANDE NYTTOLAST OCH PRECISION

”Marknaden för smarta kroppsburna enheter växer snabbt och prognoser förutsäger en tvåsiffrig tillväxt mellan 2022 och 2028”, säger Rui Liang, chef för ABB Robotics elektronikverksamhet. ”För att klara den här tillväxten efterfrågar företag kompakta robotlösningar som passar för trånga produktionsytor vid elektroniktillverkningslinjer och som på ett korrekt sätt kan hantera de små komponenter som används i kroppsburna enheter. IRB 1010 är den noggrannaste roboten i sin klass för 1,5 kg nyttolaster och uppfyller företagens krav. Den gör det möjligt för företag att maximera produktionen och produktiviteten samtidigt som man upprätthåller de högsta nivåerna av produktkvalitet.”

IRB 1010 är utformad för att passa de trånga utrymmen och specialmaskiner som är särskilt konstruerade för elektronik­produktionsmiljöer. Med en räckvidd på 370 mm och ett utrymmeskrav på 135 mm gånger 250 mm är IRB 1010, 30 procent mindre än ABB:s hittills minsta robot IRB 120. De kompakta måtten ökar antalet celler som får rum i produktionsutrymmena, vilket gör det möjligt för tillverkarna att öka produktionen genom en kompaktare fabrikslayout.IRB 1010 kan hantera laster på upp till 1,5 kg och har den högsta nyttolasten i sin klass, med förmåga att lyfta upp till tre gånger mer vikt än andra jämförbara robotar. Den ökade nyttolast­kapaciteten gör det – tillsammans med en luftslang med större diameter som ger extra kraft till vakuumsugning – möjligt att hantera flera artiklar parallellt så att fler artiklar kan bearbetas per timme. Den öppnar också upp nya möjligheter för nya tillämpningar som filmavdragning, materialhantering, montering, limning och inspektion.

Produktiviteten stärks också genom sex olika bromssystem som låter robotarmen stanna kvar i position när den stoppas. Genom att man slipper den tid det tar för roboten att återta sin position efter ett stopp eller paus kan produktionen återtas snabbare, vilket innebär att IRB 1010 kan göra mer på kortare tid än andra robotar i sin klass.

Centralt för IRB 1010:s höga noggrannhet är ABB:s styrenhet OmniCore™ E10 som erbjuder en klassledande positionerings- och banrepeterbarhet på 0,01 mm. Med sin slimmade design är styrenheten väl lämpad för montering av små delar i tillämpningar där produktionscellernas storlek behöver minimeras. Styrenheten erbjuder flexibilitet att möta förändrade krav med inbyggd digital konnektivitet och över ytterligare 1 000 funktioner som möjliggör enkel skalbarhet.

OmniCore E10 förbrukar upp till 20 procent mindre energi jämfört med ABB:s tidigare IRC5C-styrenheter och gör det möjligt för tillverkare att minska sina energikostnader och förbättra energieffektiviteten.

Robot Control Mate gör det enkelt att programmera
Det är enkelt att programmera IRB 1010 tack vare ABB:s Robot Control Mate. Robot Control Mate är tillgängligt som tillägg till ABB:s programmeringsprogramvara RobotStudio® och gör det möjligt för användare att flytta, lära ut och kalibrera IRB 1010 från datorer eller surfplattor utan att behöva ha kunskaper i programmering.

Den enkla programmeringen öppnar också upp, tillsammans med IRB 1010:s ringa storlek, nya möjligheter för utbildningstillämpningar. IRB 1010:s kompakta design gör att den passar väl för installationer på skolbänken och användarvänligheten gör att både lärare och elever snabbt kan bemästra de färdigheter som behövs för programmering och drift.


ABB PRESENTERAR DEN MINSTA INDUSTRIROBOTEN MED KLASSLEDANDE NYTTOLAST OCH PRECISION

IRB 1010 kompletterar ABB:s omfattande sortiment av ledade industrirobotar, som innefattar ett komplett utbud av små, medelstora och stora robotar, inklusive en växande familj med samarbetande robotar som på ett säkert sätt kan driftsättas tillsammans med människor.

www.new.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare