www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB och MAN ska samarbeta om elektriska drivlösningar med dubbla bränslen för LNG-fartyg

ABB och MAN Energy Solutions undertecknar en avsiktsförklaring för att utveckla en framdrivningslösning som syftar till att minska koldioxidavtrycket och bränslekostnaderna samt öka driftsflexibiliteten hos fartyg som transporterar flytande naturgas (liquified natural gas – LNG).

ABB och MAN ska samarbeta om elektriska drivlösningar med dubbla bränslen för LNG-fartyg

Fotograferade på SMM, Stig Leira, Transformation Program Manager, ABB Marine & Ports; Rune Lysebo, Head of Global Sales, ABB Marine & Ports; Marita Krems, Vice President och Head of Four-Stroke Marine & License, MAN Energy Solutions; samt Elvis Ettenhofer, Head of Marine Four-Stroke – Region Asia Pacific, MAN Energy Solutions

  • Förslaget med elektrisk framdrivning med dubbla bränslen bygger på MAN:s nya fyrtaktsmotor 49/60DF och ABB:s dynamiska AC-system för kraftdistribution och styrning
  • Framtidssäkert system som hjälper till att optimera en motorstrategi med dubbla bränslen, reglering av variabelt varvtal och lastutjämning med hjälp av lagrad energi

ABB och den tyska motortillverkaren MAN Energy Solutions avser att samarbeta för att hjälpa ett nyckelsegment inom global sjöfart att minska trycket från stigande bränslekostnader och hantera regelverken kopplade till växthusgaser. Avsiktsförklaringen som undertecknades vid SMM-mässan i Hamburg i september, avser utveckling av ett koncept för en elanläggning med dubbla bränslen baserat på MAN:s nya fyrtaktsmotor 49/60DF och ABB:s Dynamiska AC-system (DAC). Konceptet ska ge rederier den operativa flexibilitet som de behöver för att minska koldioxidutsläppen och bränslekostnaderna för LNG-fartyg. Utöver den gemensamma konceptutvecklingen omfattar samarbetet även utbyte av tekniska data samt diskussioner om gränssnitt och systemintegration.

Motorer för dubbla bränslen har konsekvent erbjudit fartygsägarna en högeffektiv väg till renare bränslealternativ, samtidigt som de behåller flexibiliteten att byta till konventionella bränslen vid behov. MAN:s senaste fyrtaktsmotor 49/6DF kan köras på LNG, diesel, biobränsleblandningar och syntetisk naturgas för att ge bränsleflexibilitet på vägen mot minskade koldioxidutsläpp. Det elektriska systemet i ABB:s DAC-koncept kombinerar fördelarna med konventionell växelström med en variabel frekvens som kan anpassa generatorns belastning till motorernas varvtal och därigenom kontinuerligt optimera den totala bränsleförbrukningen. Att installera ett energilager i elanläggningen kommer att bidra till ytterligare förbättrad bränsleeffektivitet.

"Kunderna förväntar sig effektiva och flexibla framdrivningssystem för att snabbt kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden och uppnå bästa möjliga utnyttjande av sina tillgångar", "Det här avtalet är en agil åtgärd från MAN och ABB att använda vår teknik för att leverera nästa generations DFE+ koncept (Dual-Fuel, Electric+) för framdrift. Denna teknik kommer att hjälpa kunderna att minska sitt koldioxidavtryck och sina bränslekostnader samt ge flexibilitet i driften. ABB:s DAC-system och globala närvaro är en idealisk matchning för vår nya fyrtaktsmotor," säger Elvis Ettenhofer, Head of Marine Four-Stroke – Region Region Asia Pacific, MAN Energy Solutions.

"De tilltagande kraven om minskade utsläpp kräver kontinuerlig innovation inom marin framdrivning", "För att vara riktigt framtidssäkrade måste de fartyg som byggs idag vara flexibla när det gäller energiförsörjning. Det nya kraft- och framdrivningssystemet kommer att optimeras för effektivitet och efterlevnad och ha den flexibilitet som krävs för att uppnå bästa prestanda," 
säger Rune Lysebo, Head of Global Sales på ABB Marine & Ports.

Det nya framdrivningskonceptet kommer att vara lämpligt för LNG-fartyg, FSU:er (Floating Storage Units) och FSRU:er (Floating Storage and Regasification Units).

Ett kombinerat elektriskt framdrivningssystem med dubbla bränslen kan installeras med ett energilager för att ytterligareförbättra lastutjämning, eller kombineras med ABB:s elektriska framdrivning Azipod®. MAN och ABB kommer också att undersöka möjligheten att integrera bränsleceller när tekniken mognar.

IMO:s (Internationella sjöfartsorganisationen) EEXI-index (Energy Efficiency Existing Ship Index) för befintliga fartyg och CII-index (Carbon Intensity Indicator) för rapportering och klassificering kommer att träda i kraft den 1 januari 2023, vilket blir en verklig startpunkt för den globala sjöfartens resa mot målen för 2030 och 2050 när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare