www.tillverkning-sverige.com
Pilz News

ENHETLIG JÄRNVÄGSSTANDARD MED EULYNX-ADAPTERN

Med EULYNX-adaptern vill vi föra digitaliseringen av järnvägsindustrin framåt. Vi driver denna utveckling framåt tillsammans med ProRail, den största operatören inom järnvägsinfrastruktur i Nederländerna. EULYNX-adaptern är en viktig milstolpe för en öppen järnvägsmarknad som bygger på digitala tågsäkerhetssystem.

ENHETLIG JÄRNVÄGSSTANDARD MED EULYNX-ADAPTERN

Det säkra automationssystemet PSS 4000 från Pilz fungerar som hårdvarubas för den så kallade EULYNX-adaptern. Automationssystemet PSS 4000 med sina särskilda järnvägsmoduler används redan i mångsidiga järnvägstillämpningar för styrnings- och övervakningsfunktioner. Med hjälp av det kan inkommande signaler, t.ex. till eller från ställverk, översättas till styrkommandon med kommunikationsprotokollet (RaSTA). Dessa kan sedan tolkas av slutenheten – i detta fall växeln.

I det europeiska projektet EULYNX har 13 av de största europeiska operatörerna gått samman – däribland Deutsche Bahn, ProRail Niederlande och SSB Schweiz. Målet är att utveckla och tillhandahålla enhetliga standarder för en modulär ställverksteknik. Operatörerna deltar i detta forskningsprojekt tillsammans med universitet och andra forskningspartner.

www.pilz.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare