www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB UTSER ATS GLOBAL TILL ATT UTVECKLA SIN VERKSAMHET INOM ABB ABILITY DATA CENTER AUTOMATION

Samförståndsavtal ingår som en del i ABB:s globala strategi för tillväxt genom ett nätverk av kanalpartners. ATS Global och ABB har ingått ett avtal om att utforska samarbetsmöjligheter globalt med fokus på europeiska och asiatiska marknader.

ABB UTSER ATS GLOBAL TILL ATT UTVECKLA SIN VERKSAMHET INOM ABB ABILITY™ DATA CENTER AUTOMATION

ABB har tecknat ett samförståndsavtal med ATS Global om att utöka räckvidden för ABB Ability™ Data Center Automation (DCA). Företaget, med huvudkontor i Nederländerna, har utvecklats till en global systemintegratör (GSI) och kommer att arbeta med ABB om att samordna kompetens och resurser, testa fördelarna och effektiviteten i potentiella samarbeten för datacenterkunder och utöka sina respektive verksamheter.

DCA är ABB:s industriella lösning för lokala och hybridbaserade molnmiljöer. Det är en styr-, hårdvaru- och programvarulösning för styrning, övervakning och optimering av datacenterinfrastruktur. Lösningen omfattar mekanisk kontroll i funktioner för byggledningssystem, elektriska krafthanteringssystem, övervakningskontroll och datainsamling samt hantering av datacenterinfrastruktur i en enda robust industriell lösning.

ABB och ATS Global kommer gemensamt att stärka sina distributionskanaler, förbättra branschkunskaperna och öka leadgenereringen. ABB kommer att få tillgång till representanter som är väl bekanta med lokala standarder samt lagar och bestämmelser på platser där företaget inte alltid har lokal närvaro. På lång sikt har de två parterna för avsikt att utforska nya affärsmöjligheter för datacenterkunder inom en rad olika branscher.

”I vår kundbas, där vissa har flera etableringar över stora geografiska områden, ser vi ökande krav på tillförlitlig automatisering i deras datacenteranläggningar i takt med att datavolymerna ökar”, säger Martin Matse, Global Business Development Manager, Data Centers, ATS Global. ”Nu har vi möjlighet att driftsätta samma standard för ABB Ability™ Data Center Automation i alla våra regioner, vilket möjliggör förbättrad prestanda och konkurrensfördelar genom teknikuppdateringar, optimeringslösningar och kontinuerligt kundengagemang tillsammans med ABB.”

”Efterfrågan på tillförlitliga lösningar inom datacenterautomation och kompetens inom digital omvandling fortsätter att öka”, säger Madhav Kalia, global chef för Data Center Automation på ABB. ”ABB och ATS Global kan bidra till samarbetet med sina respektive styrkor och leverera kompletta lösningar till kunder i Europa, Amerika, Asien och Australien. Vi är fast beslutna att samordna oss och växa med vår nya kanalpartner.”

ATS Globals kommande steg med ABB:s industriella, cybersäkra och digitalklara integrerade automationslösning är en naturlig följd på ett framgångsrikt genomförande av mer än 100 projekt inom datacentersektorn över hela världen. Den globala systemintegratören kommer att säkerställa snabb mobilisering för ABB och befintliga och nya kunder i ATS Globals nätverk, vilket maximerar drifttid och tillgänglighet i kundernas anläggningar.

ATS Global grundades 1986 och är känt för digital omvandling och erbjuder tjänster och lösningar för hantering och styrning av datacenter. Teamets specialiteter omfattar byggande, kylning, energi, kapacitet och fakturering. Företaget samarbetar med partners för att säkerställa automation, kvalitet och IT för kunderna.

www.new.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare