www.tillverkning-sverige.com
Vattenfall News

FÖRSTA TURBINEN PÅ PLATS I GRÖNHULT

I småländska Grönhult har den första turbinen i den nya vindkraftsparken nu lyfts på plats. Totalt ska tolv vindkraftverk på sammanlagt drygt 67 MW installeras. Byggnationen av Grönhults vindkraftspark som ligger i Tranemo och Gislaveds kommuner startade i maj 2021.

FÖRSTA TURBINEN PÅ PLATS I GRÖNHULT

Efter att vägar, uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet för vindkraftsparken anlagts och installerats är det nu dags att montera själva vindkraftverken.

Transporten av vindkraftverken sker med specialfordon från hamnarna i Falkenberg och Karlshamn. Eftersom ekipagen är mycket långa – turbinbladen är nästan 80 meter långa – så sker transporterna nattetid för att minimera störningar i trafiken.

– Det känns bra att vi nått även den här milstolpen. Hela projektteamet har arbetat hårt tillsammans med våra avtalspartners för att nå hit. Har vi bara vädret på vår sida kommer vi att kunna installera alla tolv turbiner under sommaren som planerat, säger Bryan Wright på Vattenfall Vindkraft.

I februari 2021 såldes Grönhult till investmentbolaget TRIG, The Renewables Infrastructure Group Limited. Vattenfall Vindkraft bygger parken och kommer även att ansvara för förvaltning av vindkraftsparken och bland annat se till att tillstånd efterlevs samt ansvara för att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter. De tolv vindkraftverken kommer årligen kunna förse cirka 40 000 hem med förnybar hushållsel.

www.group.vattenfall.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare