www.tillverkning-sverige.com
Binder News

Förmonterade, testade och redo för anslutning

Mindre arbete, färre fel: Med anslutningsfärdiga kablage från binder behövs inte längre enkärniga ledningar. De lägger nödvändig grund för kostnadseffektiva "plug&work”-koncept inom M12-fältinstallationer.

Förmonterade, testade och redo för anslutning
Inga enkärniga ledningar: anslutningsfärdiga kablage i M12-storlek finns med 3 till 12 anslutningsben. Foto: binder

binder, en ledande leverantör av industriella runda kontaktdon, erbjuder förmonterade, övergjutna och redan testade kablage i standardstorleken M12. Kunder inom industriell automation kan använda dessa för att förkorta installationstiden och undvika fel. Obligatoriska nationella och internationella standarder säkerställer att produkterna snabbt och lätt kan bytas ut.

Standardisering ger fördelar för användare
Runda M12-kontaktdon är grundläggande komponenter för automationsteknik. Idag är de oumbärliga för anslutning av sensorer, ställdon och andra komponenter inom området – för både signal- och dataöverföring liksom för spänningsmatning av utrustning. M12-kontaktdon passar till en rad olika industriella nätverk såsom exempelvis CAN, Profibus eller Profinet, beroende på hur de är kodade.

Tack vare att de är standardiserade är M12-baserade anslutningslösningar kompatibla oavsett tillverkare: DIN EN 61076-2 reglerar krav på geometri, elektriska egenskaper, liksom produkternas tillämpningsrelaterade specifikationer och föreskriver krav på testning. DIN EN 61076-2-101 reglerar exempelvis M12-kontaktdon kodade A till D för signalöverföring, fältbussanvändning respektive industriell Ethernet. DIN EN 61076-2-109 definierar obligatoriska egenskaper hos industriella X-kodade datakontakter på upp till 10 Gbit/s, DIN EN IEC 61076-2-111 berör S-, T-, K- och L-kodade M12-spänningskontakter.

Standardiseringen underlättar byten av M12-komponenter, gör användare oberoende av individuella leverantörer och – vilket förnärvarande är högaktuellt – hjälper till att förebygga flaskhalsar.

Spara tid, undvik misstag
Sensorer och ställdon används överallt inom industrin för att styra processparametrar såsom exempelvis temperatur, tryck, läge och vibrationer. Framsteg inom digitaliserade tillverkningslinjer och smarta fabriker liksom inom tillämpningar för tillståndsövervakning och prediktivt underhåll gör att antalet sensorer och ställdon inom området ökar snabbt. Behovet av industriklassade, robusta anslutningslösningar som kopplar signal-, data- och spänningskablar till fältutrustning växer i samma takt.

Eftersom installationerna måste vara kostnadseffektiva är det enormt viktigt att anslutningstekniken är snabb och enkel att hantera. Användning av förmonterade, övergjutna och redan testade kablage erbjuder särskilda fördelar. Sådana kablage utesluter behovet av tidsödande och felbenägna enkärniga ledningar, vilket väsentligen minskar installations- och anslutningsarbetet och hjälper till att implementera effektiva ”plug&play”- eller ”plug&work”-koncept.

Anslutningsfärdiga kablage
binders portfölj av anslutningsfärdiga kablage inom M12-segmentet inkluderar ett stort antal typer av kontaktdon med olika kodning. Raka och vinklade produkter utformade med 3 till 12 anslutningsben – gjutna på ena sidan eller båda – finns att få i kablage av olika slag. Utöver M12 erbjuder binder även andra anslutningsfärdiga produkter, exempelvis för den mindre och likaledes standardiserade formfaktorn M8.

www.binder-connector.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare