www.tillverkning-sverige.com
Conrad News

Säkert nätverk med Weidmüller

Pålitliga Internetanslutningar: Weidmüllers nya Industrial Security Router finns nu tillgänglig på Conrad Sourcing Platform.

Säkert nätverk med Weidmüller

Weidmüllers Industrial Security Router erbjuder säker kommunikation och pålitliga anslutningar med full flexibilitet.

  • Ökad säkerhet
  • Enkel integration
  • Pålitlig anslutning

Den industriella miljön är full av förbindelser som måste skapas, kontrolleras och optimeras. Ämnet nätverkssäkerhet ligger överst på prioriteringslistan vad gäller dataöverföring på Internet. Som erfaren specialist erbjuder Weidmüller med Industrial Security Router IE-SR-4TX-LTE/4G-EU passande lösningar för alla säkerhetsrelevanta positioner. Denna finns nu tillgänglig på Conrad Sourcing Platform.

Ökad säkerhet
Industrial Security-routerns Stateful Inspection Firewall övervakar och filtrerar all data som behandlas via TCP/IP. Dessutom garanterar IP/port-vidarebefordran och nätverkssegmentering med ökad nätverkssäkerhet. IPsec och OpenVPN används för säker kommunikation genom kryptering och dataintegritet. VPN-tekniken som är integrerad i routern är idealisk för säker fjärråtkomst till komponenter och system i fjärrnätverk samt stöder u-link Remote Access Service. Fjärråtkomstsystem kan sättas upp snabbt och enkelt utan att speciella IT-kunskaper behövs.


Säkert nätverk med Weidmüller

Enkel integration
Subnät med identiska IP-adressintervall kan integreras enkelt med 1:1 NAT. Datatrafiken mellan subnäten styrs av IP-routing och segmentering i subnät minskar nätverksbelastningen.

Pålitlig anslutning
Weidmüller Industrial Security Router erbjuder alternativ för statisk eller dynamisk routing och är förberedd för framtida behov. Tack vare integrerat 4G/ LTE-mobilradiomodem kan en pålitlig anslutning till World Wide Web upprättas även utan internettillgång på plats.

Mer information om produkten finns här

www.conrad.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare