www.tillverkning-sverige.com
Vattenfall News

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark får vingar som kan återvinnas

En ny typ av vingar som är möjliga att återvinna kommer att användas för den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna. En ny typ av harts används för att tillverka vingarna som gör det enklare att separera de olika ingående komponenterna.

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark får vingar som kan återvinnas

Förra året beslöt Vattenfall att alla vindkraftverksvingar skulle återvinnas 2030. Flera initiativ har inletts för att nå målet. Nu har Vattenfall bestämt sig för att använda en ny typ av vinge från Siemens Gamesa för Hollandse Kust Zuid. Dessa vingar kallas för Recycableblades.

– Vindkraftsbranschen fortsätter att växa, och antalet uttjänta vingar kommer därför också att bli allt fler. Vattenfall har åtagit sig att främja en cirkulär ekonomi och minska miljöpåverkan under hela produktens livscykel. För att vi ska kunna nå det målet är det logiskt att börja använda återvinningsbara kraftverksvingar, säger Eva Philipp, chef för Vattenfalls Environment and Sustainability Unit. 

En ny typ av harts är avgörande för återvinningen
De flesta delar i ett vindkraftverk kan återvinnas när det har blivit uttjänt, men hittills har vingarna varit den stora svårigheten. Problemet är hartset som kombineras med glas- och kolfiber för att bygga upp vingen. För att kunna lösa upp hartset krävs vanligen hög temperatur, högt tryck, specialprocesser eller en kombination av dessa. Det innebär högre energianvändning och kostnader samtidigt som materialen som ingår i vingen försämras på grund av processens extrema förhållanden.

För Siemens Gamesas RecyclableBlades används däremot en typ av resin som går att lösa upp med en något sur lösning vid låg temperatur. På så vis kan hartset separeras från de andra material som ingår i vingen – glas- och kolfiber, plast, trä och metall – utan att deras egenskaper påverkas markant. Det innebär att komponenterna kan återanvändas för nya produkter.

Återvinningsbara vingar ska användas för fler vindkraftsparker
Siemens Gamesas Recycableblades lanserades 2021, men tillgängligheten är fortfarande begränsad. Hollandse Kust Zuid är det första Vattenfall-projekt där vingarna används för åtminstone en del av de 140 vindkraftverken.

Därutöver har Vattenfall försäkrat sig om att vingar finns att tillgå för nästa projekt, Hollandse Kust West. Om Vattenfall tilldelas projektet kommer ett antal vindkraftverk att få RecyclableBlades från Siemens Gamesa. 

www.vattenfall.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare