www.tillverkning-sverige.com
Vattenfall News

Regeringen ger tillstånd för vindkraft på svenska Kriegers flak

Kriegers flak i södra Östersjön är det av Vattenfalls svenska havsbaserade vindkraftsprojekt som kommit längst. Vattenfalls ansökan avser 40 till 50 vindkraftsturbiner med en total effekt på cirka 640 MW. Årsproduktionen skulle räcka till att ladda en miljon elbilar under ett år eller täcka årsbehovet för drygt en halv miljon hushåll.

Regeringen ger tillstånd för vindkraft på svenska Kriegers flak

Vattenfall välkomnar regeringens beslut om byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers flak.

– Vi är glada att regeringen har fattat det här beslutet. Om Sverige ska kunna möta kundernas framtida elbehov, så är det absolut nödvändigt att bygga ut den fossilfria elproduktionen. Kriegers flak kan komma att utgöra ett mycket värdefullt tillskott av el i södra Sverige, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.

Med regeringens tillstånd tar projektet nu ett viktigt steg framåt men en stor utmaning innan vindkraftsparken kan stå klar är att alla nödvändiga tillstånd säkras såväl som en anslutning till stamnätet på land. Vattenfall planerar för ett eventuellt investeringsbeslut 2025.

– Vindkraft är tillsammans med andra fossilfria energikällor avgörande i den omställning av samhället som krävs för att klara klimatutmaningen och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vattenfalls förhoppning är att Kriegers flak ska kunna anslutas till det svenska stamnätet så snabbt som möjligt. Innan vindkraftsparken kan stå klar krävs dock att alla nödvändiga tillstånd säkras samt en överenskommelse med Svenska kraftnät om hur anslutning till stamnätet på land kan organiseras, säger Helene Biström, chef för Vattenfalls affärsområde Wind.

Fakta om svenska Kriegers flak

  • Kriegers flak ligger tre mil söder om Trelleborg.
  • Vindkraftsparken kan tas i bruk omkring år 2028, om allt går enligt plan.
  • Vattenfalls ansökan gäller 40–50 vindkraftsturbiner med maximal höjd om 280 meter.
  • Anläggningens effekt kommer bli ca 640 MW med en förväntad årsproduktionen omkring 2,6 TWh.
  • På den danska sidan av Kriegers flak har Vattenfall sedan tidigare driftsatt en vindkraftspark som är landets största. På den tyska sidan finns en vindkraftspark sedan 2015.

www.vattenfall.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare