www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB hjälper Tarkett digitalisera för framtiden

ABB och Tarkett har skrivit avtal om installation av 400 ABB Ability Smart Sensor till motorer, pumpar och växellådor i Tarketts fabrik i Ronneby. Sensorerna ingår i ABB:s tillståndsövervakningstjänst ABB Ability Remote Assistance. Sensorerna börjar installeras våren 2022 och i ordern ingår även en option på installation av ytterligare 400 sensorer under 2023.

ABB hjälper Tarkett digitalisera för framtiden
  • Kontinuerlig tillståndsövervakning och energioptimering av företagets fabrik i Ronneby möjliggörs tack vare ABB:s tjänst Ability™ Remote Assistance
  • 400 smarta sensorer ingår i tjänsten
  • Digitalisering möjliggör en ökad energieffektivitet samt att oplanerade driftsstopp undviks

”Det här är den största enskilda installationen med digital tillståndsövervakning och smarta sensorer som genomförts på en fabrik i Sverige. Tarkett hamnar verkligen i digitaliseringens framkant och kommer tack vare kontinuerlig övervakning att kunna optimera underhåll, minska kostnader och höja tryggheten”, säger Erik Bohman, chef för Motor & Generator Service på ABB Motion i Sverige.

En av många fördelar för Tarkett är möjligheten att fatta bättre beslut med hjälp av datainsamling och expertis som levereras genom tillståndsövervakningen. Utrustningens livslängd förlängs, underhållskostnaderna minskar och oplanerade driftstopp kan reduceras avsevärt eller elimineras.


ABB hjälper Tarkett digitalisera för framtiden
Erik Bohman, chef för Motor & Generator Service på ABB Motion i Sverige.

Med insamling, analys och tolkning av data från ABB:s sensorer blir det även möjligt för Tarkett att energioptimera och minska koldioxidutsläpp från fabriken i Ronneby. Elektriska motorer utgör i genomsnitt två tredjedelar av industrins elektriska energiförbrukning, vilket innebär att information om motorers energieffektivitet, energikonsumtion och dimensionering möjliggör energibesparingar för Tarkett.

”Installationen av smarta sensorer är ett strategiskt beslut och ett led i Tarketts globala satsning på Industri 4.0. Vi har under ett års tid testat 25 sensorer på olika utrustningar och sett affärsnyttan av investeringen: de stopp vi kan undvika genom övervakning betalar hela investeringen. Vid sidan av driftsäkerheten och möjligheten till energikartläggning av motorer så är den ökade tryggheten viktig för oss. Genom digital övervakning på distans, utförd av ABB:s experter tillsammans med Tarketts egen personal, minimerar vi direktkontakt med motorerna”, säger Ted Evaldsson, Supervisor Electrical Maintenance, på Tarkett.

Hälsa och säkerhet, digitalisering och hållbarhet är viktiga arbetsområden för både ABB och Tarkett och företagen har en lång historia av framgångsrikt samarbete. ABB Ability™ Remote Assistance och smarta sensorer är en del av ett omfattande serviceavtal som även inkluderar beredskap, lagerhållning och maskinsäkerhet.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare