www.tillverkning-sverige.com
norelem

Säkerhetsbrytare från norelem förbättrar operatörens säkerhet

För att öka säkerheten för operatörer av verktygsmaskiner och produktionslinjer, erbjuder norelems utbud av beröringsfria säkerhetsbrytare en robust, pålitlig och lättintegrerad lösning för tillverkare.

Säkerhetsbrytare från norelem förbättrar operatörens säkerhet

Säkerhetsbrytarna är designade för användning på skyddskåpor - inklusive dörrar, luckor och huvar - och säkerställer att utrustningen endast kan användas när alla luckor är stängda. Om ett lock öppnas under drift kommer strömbrytaren automatiskt och säkert att stänga av systemet för att minimera risken för skador på operatören.

norelems säkerhetsbrytare är tillgängliga som antingen magnetkodade eller RFID-kodade varianter och de kan eftermonteras på maskiner för att förbättra den övergripande säkerheten. Med ett manöverdon placerat på den rörliga delen, och enhetens läshuvud monterat på den fasta delen, krävs ingen kontakt för lyckad drift. I slutändan minskar detta underhåll och förlänger livslängden samtidigt som den övergripande säkerheten förbättras.

Marcus Schneck, VD för norelem, säger: ”Vi känner till vikten av säkerhet i tillverkningsmiljöer, vilket är både till nytta för operatörerna och för effektiviteten i anläggningarna. Genom att förhindra maskindrift tills alla luckor är stängda kan våra beröringsfria säkerhetsbrytare hjälpa tillverkare att minska risken för skador längs deras produktionslinjer och hålla driften smidig. Och med två tillgängliga varianter kan vi erbjuda den flexibilitet som tillverkarna kräver, utan att kompromissa med det slutliga målet om ökad säkerhet.”

norelems magnetkodade säkerhetsbrytare är designade för att fungera effektivt över ett stort brytaravstånd, vilket ger större driftstolerans vilket gör det möjligt att hantera negativa miljöegenskaper, såsom vibrationer. Eftersom aktivering endast kan ske med ett lämpligt manöverdon, kan magnetsystemet också skydda mot felaktig hantering.

Dessutom gör RFID-systemet att man kan addera ända upp till 31 sensorer i en serie, vilket gör det möjligt att övervaka flera skyddsluckor samtidigt. Denna höga nivå av flexibilitet uppnås genom universell kodning, där varje lämpligt manöverdon känns igen av säkerhetsbrytaren. Där skyddskåpor behöver övervakas oberoende av en serie kan individuell kodning tilldela manöverdon till sin egen säkerhetsbrytare - något som kan göras under installationen.

För att säkerställa lämpligheten för tillverkningsmiljöer uppfyller båda systemen IP 67-standarder för skydd mot damm och vatten, utöver kraven för ISO 13849-1 och IEC 60947-5-3. Den RFID-kodade varianten följer även standarderna EN62061 och IEC 61508.

För mer information om de beröringsfria säkerhetsbrytarna från norelem, gå till www.norelem.se eller THE BIG GREEN BOOK.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare