www.tillverkning-sverige.com
Seco Tools

Med sin mångsidighet sänker Secos fräsar kostnaderna för verktygslagret

Tillverkare som vill ha mångsidighet och precision vid bearbetning kan kombinera Seco Turbo 16 hörnfräsar och Helical Turbo 16 fräsar för att minska verktygslagret och därigenom kostnaderna. Båda serierna erbjuder höga materialborttagningshastigheter i stål, rostfritt stål, gjutjärn, icke-järnhaltiga metaller, superlegeringar och titan. Avläsningsbara Data Matrix-taggar på skären lagrar produkt- och batchinformation som den nya Seco Assistant-appen kan läsa.


Turbo 16 hörnfräsar: Optimerad geometri och hållbara material
De mångsidiga hörnfräsarna Turbo 16 ger enastående resultat och processäkerhet med exceptionell rampningsförmåga. Optimerade skärvinklar förbättrar ingreppet och ger enastående ytjämnhet. Med en stor spiralvinkel för mjukare in- och utgång i arbetsstycket har dessa fräsar också effektiv spånevakuering. Lägre skärkrafter sänker strömförbrukningen samt minskar slitaget på verktyget och sänker ljudnivån. ”Tillverkare kan uppnå produktionseffektivitet och öka bearbetningskapaciteten i nästan alla material med dessa verktyg”, säger Michael Davies, Global Product Manager Square Shoulder Milling. Miljövänlig design använder korrosionsbeständigt stål utan nickelbeläggning.

Helical Turbo 16 fräsar: Effektivare materialborttagning och mjukare ingrepp
Nästa generations Helical Turbo 16 fräsar kombinerar bästa prestanda med enkel användning, och drar nytta av Secos stora program av olika skärsorter och geometrier för enastående materialborttagningshastighet (MRR) och längre verktygslivslängd. Större skärdjup och mer kraftfull matning minskar cykeltiderna och effektiviserar produktionen, med optimerade kylkanaler, spiraler och skärvinklar för stabil bearbetning och optimal spånbildning. Helical Turbo 16 säkerställer att de olika skären inte förväxlas vid stora radier. Byte från nickelbeläggning till PVD minskar miljöpåverkan. ”Dessa funktioner ger mjukare ingrepp, ökar verktygets livslängd och processtillförlitlighet för snabbare produktion. Helical Turbo 16 använder mindre antal vändskär än likvärdiga verktyg som ger samma MRR”, säger Benoît Patriarca, Global Product Manager Helical Milling.

Kontakta din lokala Seco-representant eller besök vår Turbo 16-webbplats för mer information om Seco Turbo 16 hörnfräsar och Helical Turbo 16 fräsar.

##


Med sin mångsidighet sänker Secos fräsar kostnaderna för verktygslagret

Turbo 16 Square Shoulder And Helical Milling Cutter

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare