www.tillverkning-sverige.com
Schneider Electric News

Schneider Electric är med och bildar UniversalAutomation.org för att skapa en ny era av ”plug and play”-automation

Schneider Electric har tillsammans med andra branschledande företag och teknikpionjärer bildat UniversalAutomation.org (UAO), en oberoende och icke vinstdrivande organisation som handhar referensimplementationen av en gemensam källkod. För första gången kommer IT- och OT-programvaruleverantörer, slutanvändare inom industrin, OEM-företag och akademiker att oavsett varumärke dela ett gemensamt mjukvarulager för industriell automationsteknik.

Schneider Electric är med och bildar UniversalAutomation.org för att skapa en ny era av ”plug and play”-automation

UniversalAutomation.org kommer att driva utvecklingen av ett leverantörsoberoende ekosystem, med en portabel och interoperabel programvara som kan köras på nästan vilken hårdvara som helst. Genom att frikoppla mjukvara från hårdvara, dela referensimplementationen av IEC 61499-standarden och genom att slå samman informationsteknik (IT) och driftsteknik (OT) kommer organisationen att skapa en helt ny kategori av industriell automatisering och frigöra den fulla potentialen i den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0.

– UniversalAutomation.org är början på en ny era för industriell automation, säger Barbara Frei, Executive Vice President Industrial Automation på Schneider Electric. Den nuvarande arkitekturen har tagit industrin dit den befinner sig nu, men för att nå nästa generations hållbarhet, innovation och flexibilitet måste vi använda oss av portabel och interoperabel programvara. För att göra detta krävs en omvärldsanalys av våra nuvarande system och processer och samarbete i en helt ny skala, vilket medlemmarna i UniversalAutomation.org har gått samman för att realisera.

Bland de organisationer som medverkar i UniversalAutomation.org finns Aalto University, Advantech, Asus, Belden, Cargill, eaw Relaistechnik GmbH, ESA, ETP, Flexbridge, Georgia-Pacific, GR3N, Hirschmann, HTW Berlin, Intel, Jetter, Johannes Kepler University Linz, Kongsberg Maritime, Lawrence Technological University, Lumberg Automation, Phoenix Contact, ProSoft, R. Stahl, Shell, VP Process, Wilo, Wood och Yokogawa. Organisationen rekryterar aktivt nya medlemmar och alla som vill bidra till att främja industriell automatisering uppmuntras att ansluta sig. Medlemmarna kommer att arbeta tillsammans för att utveckla och applicera nästa generations universella automationslösningar.

– Industriell verksamhet genomgår en fullständig omvandling, säger John Conway, ordförande för UniversalAutomation.org. Precis som IT-sektorn redan har bevisat är framstegen inom maskininlärning, förstärkt verklighet (AR), realtidsanalyser och IoT mycket lovande när det gäller stegvisa förändringar av prestanda, flexibilitet och hållbarhet. Inom industrin hålls detta dock tillbaka av slutna och proprietära automationsplattformar som begränsar en utbredd användning, hämmar innovation, är svåra att integrera med komponenter från tredje part och är dyra att uppgradera och underhålla. Att använda en delad källkod förändrar allt detta.

Portabilitet är redan en realitet inom andra marknadssektorer. Mobilapplikationer utvecklas till exempel för att kunna köras av olika tillverkare av smarttelefoner, vilket möjliggör snabba framsteg genom gemensam innovation. Hittills har den industriella världen fungerat på ett annat sätt, med slutna proprietära arkitekturer och hårdvaruberoende programvara.

– UniversalAutomation.org återställer förutsättningarna för automationsteknik, säger Greg Boucaud, Chief Marketing Officer på UniversalAutomation.Org. Med hjälp av IEC 61499-standarden för distribuerade system kan vi skapa en ny, öppen industriell miljö som kommer att leda till en mer hållbar och produktiv framtid. UniversalAutomation.org kommer att undanröja hindren för innovation inom automation genom att frikoppla hårdvara från mjukvara och ge slutanvändarna den frihet de har efterfrågat - att enkelt integrera olika tekniker oavsett var de kommer ifrån och optimera automationssystemen fullt ut.

Mer information finns på: https://universalautomation.org/

www.se.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare