www.tillverkning-sverige.com
ABB News

Logistikbranschen påskyndar robotautomatiseringen efter pandemin

ABB släpper idag sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”, som beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin. Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel.

Logistikbranschen påskyndar robotautomatiseringen efter pandemin
  • ABB:s rapport lyfter fram den roll robotar och automation har för att möta de utmaningar och möjligheter som covid-19 påskyndat, inklusive brist på arbetskraft och tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel
  • Nio av tio logistik- och transportföretag anger att deras verksamhet har påverkats negativt av pandemin
  • ABB erbjuder fyra centrala automationslösningar för att öka driftberedskapen inom logistik med flexibel automation: plockning av artiklar, palletering, robotsystem för lagring och plockning samt sortering

Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft.

Rapporten togs fram efter en global undersökning om logistik- och transportföretag som utförts av ABB och där 91,5 procent av respondenterna uppgav att deras verksamhet påverkats av covid-19. När pandemin bröt ut i början av 2020 behövde företag plötsligt handskas med en ökad efterfrågan på en mängd olika varor som föranleddes av den dramatiska explosionen i onlinebeställningar och hemleveranser. Samtidigt behövde företagen kompensera för personalbortfall som berodde på faktorer som självisolering och social distansering. Företagen behövde därför anpassa sina processer, något som i allt högre grad ledde till ett intresse för robotar och automation.

”Rapporten lyfter fram de betydande omläggningarna inom logistikindustrin som ligger bakom accelerationen av robotautomation. Logistikkunder inser att robot- och automationslösningar kan ge ett verkligt mervärde till verksamheten, så att de kan tillgodose förändrade konsument- och marknadsbehov snabbt samtidigt som de gör en insats för personalsäkerheten vad gäller att skydda personalen från risken att bli infekterade med covid-19 samt automatisera mer riskfyllda arbetsuppgifter”,
säger Marc Segura, Group Senior Vice President Managing Director Consumer Segments & Service Robotics på ABB. ”Våra modulära lösningar integrerar smidigt våra tekniker så att vi kan leverera förbättrad prestanda som enkelt kan replikeras på många anläggningar och regioner.”

Också innan covid-19-pandemin bröt ut höll både detaljhandeln och logistiksektorn på med att frångå konventionell butiksbaserad försäljning då allt fler konsumenter använde internet för att handla varor. Försäljningen över internet i EU ökade med 30 procent mellan april 2019 och april 2020, med liknande tillväxtsiffror i USA, Storbritannien och Kina, vilket ledde till en ökad efterfrågan på lagerautomation, inklusive robotar1. Investeringar inom lagerautomation förväntas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6 procent per 2023, med en exceptionellt stark efterfrågan på styckesplockande robotar, där vi ser en tillväxttakt på hela 98,7 procent2. Dessutom innebär omläggningen inom global handel, den förändrade konsumentefterfrågan på skräddarsydda produkter och förväntan på leveranser nästa eller till och med samma dag att framåtblickande aktörer fått ompröva sina rutiner.

Den nya rapporten från ABB lyfter fram hur robotar och automation kan hjälpa företag att stötta personalen, öka produktiviteten och hantera omställningen till flerkanalsdistribution samt dra nytta av tillväxten inom e-handel. ABB:s modulära lösningar integrerar smidigt relevanta tekniker och ger redan förbättrad prestanda inom viktiga områden: plockning av artiklar, palletering, avpalletering, ompalletering, robotsystem för lagring och plockning samt singulering och sortering. Detta hjälper företag inom logistiksektorn att förbättra sin effektivitet, flexibilitet och produktivitet i verksamheten. Rapporten beskriver också i fem steg hur företag kan anamma robotar och automation och där finns fallstudier om företag som effektivt har införlivat automation i sin verksamhet.

Trender och utmaningar som branschen ställs inför, liksom vilka lösningar som erbjuds med robotar och automation, diskuteras vid ABB:s virtuella event PackLog.Now torsdagen den 7 oktober tillsammans med kunder inom förpacknings- och logistikindustrin. Industriledare kommer att tala om de största utmaningarna för branschen och deltagarna får möjlighet att diskutera med ABB:s experter om hur robotautomation kan lösa dessa problem för förpacknings- och logistikindustrin.

Registrera dig till ABB PackLog.Now Summit här.

Klicka här för att ladda ned rapporten.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare