www.tillverkning-sverige.com
B&R News

Pålitlig slitdetektion

B&R presenterar en ny portmätningsmodul för effektiv maskin- och processautomation.

Pålitlig slitdetektion
B&R:s nya portmätningsmodul identifierar snabbt och pålitligt förändringar i maskinkomponenter på grund av slitage eller externa faktorer - vilket möjliggör automatisk kompensation.

Med en ny bussregulator har B&R utökat sin portfölj till att inkludera en portmätningsmodul för effektiv maskin- och processövervakning. Den nya portmätningsmodulen i X67-serien säkerställer konstanta produktionsprocesser och ökar både produktivitet och kvalitet.

Genom att mäta varaktigheten för omkopplingsoperationer med extrem precision kan modulen detektera även de minsta avvikelserna, vilket kan peka på komponentslitage, temperaturförändringar eller andra miljöfaktorer. Detta möjliggör automatisk kompensation för avvikelser från förväntade omkopplingstider och implementering av förutsägbara underhållsstrategier. Oplanerat maskinstopp och fluktuationer i kvalitet kan på ett tillförlitligt sätt undvikas.

Kan användas var som helst
Den IP67-klassade modulen klarar de mest krävande förhållandena. Den har sex digitala utgångar med läsbar status och sex digitala ingångar. De digitala kanalerna kan konfigureras parvis för att utföra portmätning med en upplösning på 100 µs direkt på modulen. Portmätning kan utlösas på positiva eller negativa kanter.

Enheten har också en analog ingång med konfigurerbara filterfunktioner. Dess digitala utgångar är skyddade mot överbelastning och kortslutning. Modulen är ansluten till maskinnätverket via POWERLINK.

www.br-automation.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare