www.tillverkning-sverige.com
Seco Tools

Kunder drar nytta av nära samarbete med Seco Tools

Genom nära samarbete med kunder och deras partners, övervakar Seco Tools trender och identifierar problem, och kan utveckla den kunskap som krävs för att kunna lösa branschens mest krävande utmaningar.


Att sätta kunderna i centrum för forskning och utveckling (R&D), har gett stor utdelning för Seco Tools när det gäller att identifiera och utveckla nya produkter och lösningar, som kan förändra hur tillverkning ser ut runt om i världen. ”Genom att proaktivt lösa de problem som kunderna har idag skapar vi framtidens lösningar. Vi strävar efter att inhämta och utveckla kunskap och förståelse”, säger Roger Granström, Senior R&D Manager på Seco Tools.

Granström hänvisar till ett samarbete med en stor fordonstillverkare som bevis på att idén fungerar. ”De hade ett projekt som de egentligen inte ville diskutera eller dela med sig, nämligen en nästa generations komponentplattform. Vi började gemensamt titta på utmaningar inom tillverkningen och under resans gång fick vi ett stort förtroende för varandra. Det har lett till att företagsledningen visat stort intresse i att vi stödjer dem i sitt stora automationsprojekt, som kommer att förändra deras tillverkningsprocess – så det har överträffat våra förväntningar”, säger Roger Granström.

Sådana projekt kräver både mottaglighet och förtroende – vi behöver deras fulla förtroende för att få insikt i metoder och processer som ev. kan vara kommersiellt känsliga, för att ingenjörer och supportpersonal ska kunna studera processen mer ingående och utveckla nya idéer. ”Det handlar mycket om förtroende – Seco Tools är en av många leverantörer och vi måste visa våra kunder att vi är värdiga det förtroendet. Vi försöker bygga broar mellan oss själva, tekniska universitet och våra kunder, och kunderna börjar inse att det här är precis vad de behöver”, säger Roger Granström.

De kunder som Seco Tools samarbetar med är ledande inom teknik och som driver utvecklingen framåt inom sina branscher. Initiativet bygger på dialog mellan Seco Tools och kunden. När vi har identifierat ett problem som båda har intresse av att lösa, förbinder sig Seco Tools att bistå kunden att analysera problemet och ge förslag på möjliga lösningar. ”De problem som uppstår kan vara unika, från kund till kund och mellan branscher, men det finns alltid något som vi upptäcker som kan tillämpas inom andra områden. Vi pratar mycket om hållbarhet och energieffektivitet, och nya krav ställs hela tiden på tillverkarnas dagliga drift”, säger Roger Granström. ”Kunskap är alltid användbar, oavsett varifrån den kommer. Vi kan alltid använda lärdomar från olika samarbeten och projekt när vi tar utvecklingen framåt. Vi är mer intresserade av kunskapsaspekten än den kommersiella”, förklarar han.

Bygger broar
När det gäller samarbete verkar Seco Tools tillsammans med flera tekniska universitet i Sverige, samt på de främsta europeiska och amerikanska universiteten. ”Vårt mål är att bygga broar mellan oss själva, den akademiska världen och våra kunder samt införa ny teknik i industrin så fort som möjligt”, säger Roger Granström. ”Vi närmar oss våra kunder och vi vill komma ännu närmare. Vi arbetar i en mycket konkurrensutsatt bransch och samarbete med kunder är nyckeln.”

De nära relationerna med kunderna kommer att vara en fortsatt viktig del av R&D för Seco Tools i framtiden. ”För närvarande samarbetar vi med fyra olika kunder inom olika industrisegment, och vi tittar på ytterligare tre eller fyra potentiella framtida samarbetsprojekt”, förklarar Roger Granström. ”Vi ser fram emot att följa dessa kunder tillsammans med våra experter och gemensamma projekt, det ligger i vårt intresse att stödja dem i deras övergång till framtidens tillverkning.”


Kunder drar nytta av nära samarbete med Seco Tools

PR_IMG_Collaborative Partnership with Seco Tools.jpg
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare