www.tillverkning-sverige.com
norelem

Länk för länk: Fördelarna med att se hela kedjan

Designteknik och industriell automation måste arbeta hand i hand för att maximera effektivitet och tillförlitlighet - och beslut om remskivor, kedjor och kedjehjul är avgörande för att detta ska ske. Marcus Schneck, VD för norelem, ger sin syn på varför det är ovärderligt att se hela kedjan kring dessa produkter …

Länk för länk: Fördelarna med att se hela kedjan

Teknik bygger på orsak och verkan. En kedja av handling och reaktion, där önskade mål direkt leder till önskade resultat. I denna kedja är varje länk avgörande - varför beslut om spänningslösningar, remskivor, kedjehjul och rullkedjor är så viktiga.

Dessa länkar är standardkomponenter: produkter inom rem- eller kedjedrivenheter som de flesta konstruktörer kanske förbiser vikten av. Men även den minsta lösningen spelar en stor roll, från pålitlighet och effektivitet hos dessa enheter till att förenkla och påskynda industriell automation. Även det enklaste kedjehjulet är en länk i en bredare kedja av orsak och verkan som ger produktivitet och potential. Låt oss börja med att titta på kärnlänkarna i denna kedja.

Att göra rätt: komponenter och överväganden

För varje kedjedrift eller remdrift är det viktigt att få grunderna rätt. Detta innebär att man utformar skräddarsydda spännlösningar som är rätta för varje specifik tillämpning, med särskild hänsyn till det som kan verka vara de enklaste komponenterna - det vill säga kedjehjul och spännrullar.

Dessa komponenter i kedjedrivna maskiner utsätts för extrema temperaturer, friktion, vibrationer och korrosion, som alla kan hämma prestanda och långsiktig tillförlitlighet. Så det är viktigt när man konstruerar sådana lösningar att man tar hänsyn till krafterna och miljöerna kring dem. Att fatta rätt beslut om storlek, typ och form av spännlösning kan vara nyckeln till att minimera vibrationer och förlänga utrustningens livslängd och produktivitet.

Spännanordningar från till exempel norelem omfattar kedjeglidstycken, kedjehjulssatser och spännrullar, vilka kan anpassas för individuella behov. Varje enhet byggs runt ett spännelement och ger dämpning, stöd och spänning genom multifunktionella fjäderstycken som består av mycket elastiskt och dimensionellt stabilt naturgummi. Detta skyddar effektivt mot förslitning och behov av underhåll, samtidigt som det ger hög kemikaliebeständighet - en färdiginstallerad lösning med långsiktiga fördelar tack vare anpassningsbarhet och flerkomponentutförande.

För tung kedjedrivning krävs ännu starkare lösningar - som duplex eller triplex förbindelslänkar och kedjehjul i rostfritt stål. Dessa används vanligtvis för att driva tung utrustning i utmanande tillämpningar, såsom förpackning, materialhantering eller jordbruk, och som levererar kraftöverföring under förhållanden som är enhetliga, ojämna eller ryckiga.

Oavsett om det är system med spännrullar eller kedjor, måste vi behålla detta fokus på kraftöverföring, utan glidning eller fel. Vid utformningen av en lösning bör detta ligga i framkant, samt behovet av att minska risken för korrosion eller slitage. Ju smidigare en kedjedrivning är, ju effektivare är den idag samt på lång sikt.


Länk för länk: Fördelarna med att se hela kedjan

Länka ihop det: Hjälpmedel och support

Att utforma en effektiv kedjedrivlösning är mer än kedjehjul, spännrullar och kedjor. Vi måste ta hänsyn till de kompletterande produkterna och supporta det som länkar ihop allt.

För det första, när man väljer kompletterande produkter är det viktigt att titta på hela bilden av kedjedrivlösningen: verksamhetskrav och belastningar, miljö och långsiktiga planer för expansion eller anpassning. Att lösa dessa uppgifter kommer att leda till mer intelligenta och effektiva val av standardkomponenter som färdigställer lösningen.

Det finns ett brett utbud av dessa komponenter tillgängliga i THE BIG GREEN BOOK från norelem, från kuggremmar och stegmotorer till spännmuttrar, rullelement och styrskenor. Att få ut det mesta beror dock på vårt andra övervägande: support.

Support innebär att man har tillgång till korrekt CAD-information, ritningar och produktdatablad - data som bör vara kärnan i alla designlösningar. Minimering av tid, kostnad och slöseri innebär också att man kan säkerställa snabb åtkomst till komponenter, effektiv leverans och tydlig kommunikation. Allt det, som vi på norelem vet av erfarenhet, är en integrerad del av framgången i alla projekt - att hålla kedjan i rörelse.


Länk för länk: Fördelarna med att se hela kedjan
 
Sätta igång: Förenkla automation
Att hålla projekt och utrustning i rörelse är en sak - men om man överväger hela kedjans komponenter och support i designlösningen uppnås en annan, potentiellt mer effektfull, fördel: effektivisering och snabbare industriell automation.

Automatiserade produktionslinjer är den gyllene standarden för effektivitet och kostnadsbesparingar, men att införa dem kan vara skrämmande. Ändå behöver det inte vara det. När arbetskraften börjar omfamna automation, där 72% av arbetarna ser det som en teknik som aktivt kan hjälpa dem att göra deras jobb bättre, finns det ett tydligt incitament för en satsning på detta.

Ta till exempel en pick-and-place-maskin. Dessa maskiner arbetar med en kombination av motorer, linjära och roterande styrningar och positioneringsenheter samt en mätenhet och hanteringssystem. De kan alla skapas, snabbt och flexibelt, med hjälp av standardkomponenter. Sådana system kan styras med en stegmotor och ha en kombination av kuggrems- och kulskruvsdrivning som kan transportera komponenter horisontellt, medan tillägget av ett elektriskt positioneringsbord kan mata komponenter över den vertikala axeln. Pneumatiska hanteringsmoduler utrustade med parallella grip- och vridmoduler kan användas för att plocka upp och skicka komponenter, medan positionsvisare och magnetband och sensorer säkerställer precisionsmätning.

Nyckeln till detta är hastigheten och enkelheten i att skapa automatiserade maskiner med lättillgängliga standardkomponenter och genom användning av detaljerade CAD-data för att underlätta design och tillverkning. Med tanke på att den typiska ledtiden för en traditionell pick-and-place-maskin är upp till tre månader så kan design, installation och idrifttagning av dessa system minska den tiden till så lite som två till fyra veckor.

Genom att betrakta hela kedjan av spännlösningar, från spännrullar och remmar till kedjehjulssatser och stålkedjor, samtidigt som man överväger kraven och driftsförhållandena för dessa lösningar, tar man ett viktigt steg mot att konstruera effektivt och tillförlitligt. Att arbeta länk för länk, med ett logiskt tillvägagångssätt från början, kan minska ledtiderna och ge omedelbara och långsiktiga fördelar. Ett tydligt exempel på orsak och verkan.

För mer information om norelem och dess sortiment på över 60 000 komponenter, och för att beställa eget exemplar av THE BIG GREEN BOOK, besök www.norelem.se

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare