www.tillverkning-sverige.com
Aggreko

Extrema väderförhållanden med dolt bekymmer för luftfuktighet i datacenter

Med de frystemperaturer som nyligen upplevts i Norden kan man se en kraftig ökning av skador orsakade av höga luftfuktighetsnivåer på platser för datacenter, enligt globala luftfuktighets- och temperaturkontrollspecialist Aggreko.

Extrema väderförhållanden med dolt bekymmer för luftfuktighet i datacenter

I januari utfärdade svenska myndigheter en röd snövarning för första gången på ett decennium, medan Finland också stod inför frystemperaturer. Även om de kalla temperaturerna inte är ovanliga för regionens områden för datacenter, kan det kraftiga snöfallet sannolikt orsaka ett antal problem för anläggningarna.

Masströmavbrott har upplevts i hela regionen, och även om detta förståeligt har varit ett omedelbart problem för både nya och befintliga datacenteranläggningar, bör de dolda skadorna som orsakades av fukt vara oroande. Enligt Aggreko kan dåligt hanterad fuktkontroll resultera i kvarvarande fukt och deformationer av material, som alla kan orsaka långvariga skador. Den tillfälliga lösningsleverantören varnar projektledare och de som finns på platser för datacenter, att säkerställa att ett effektivt system finns på plats för att ta bort fukten från luften.

Greger Ruud, Sector Development Manager – Nordics Datacenters på Aggreko, säger: ”Vi vet alla om den omedelbara påverkan som snöfall och kraftigt regn kan ha på ett datacenter. Dock kan okontrollerade luftfuktighetsnivåer också ha en bestående effekt på projekt och plats för datacenter, och projektledare måste säkerställa att de noggrant hanterar borttagning av fukt.

”När effektiv fuktreglering genomförs kan många platschefer bli förlåtna för att tänka att uttorkning av utrymmet är den mest effektiva processen för att eliminera problemet. Torkning av ytor tar dock inte nödvändigtvis bort fukt från atmosfären och kan orsaka långvariga skador, vilket kan vara problematiskt för ett datacenters livslängd.”

Vid hantering av fuktkontroll är det mycket viktigt att förstå nyckelkällorna till fukt i ett utrymme. Detaljerat i en nyligen publicerad rapport från Aggreko, The Hidden Cost of Humidity on Site, visar på att torkningsprocessen måste kontrolleras för att undvika ytterligare skador och mildra framtida fuktproblem.

Greger förklarar: ”Det finns en trestegsprocess för platschefer och projektledare att följa när de står inför kraftigt regn eller snöfall som nyligen upplevts i regionen. Platschefer och projektledare bör värma ett utrymme, cirkulera luften och sedan ta bort fukten med lufttorkare. Det här är en känslig process, men den är avgörande för en datacentralanläggnings livslängd.”

För mer information om hur du kontrollerar fukt på din plats för datacenter, besök www.aggreko.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare