www.tillverkning-sverige.com
Atea News

Atea tecknar nytt miljardavtal som licenspartner

Atea Sverige vinner nytt ramavtal med en av Sveriges största myndigheter som leverantör av licenser för Programvaror, Support och Underhåll och Produktnära Tjänster. Avtalet omfattar även rådgivning och sakkunnighet i licensrelaterade ärenden.

Atea tecknar nytt miljardavtal som licenspartner

Avtalet träder i kraft i senast under maj månad och fokus ligger på att skapa maximal verksamhetsnytta för investerade medel. Inledningsvis sträcker sig avtalet över två år, med möjlighet till förlängning upp till totalt ytterligare två år. Takvolymen uppgår till 1,5 miljarder sek.

- Vi är stolta över förtroendet att få stötta allt fler verksamheter i licensrelaterade frågor. It-utvecklingen har accelererat i många delar av samhället och att vara med som möjliggörare när, som i det här fallet, offentlig sektor fortsätter sin digitaliseringsresa är ett viktigt och inspirerande uppdrag, säger Joakim Wellmar, chef för Region Stockholm på Atea Sverige.

www.atea.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare