www.tillverkning-sverige.com
Leuze SE

Effektivt materialflöde med säkerhet utan avbrott

Den ökade automatiseringen av processer ställer allt högre krav på säkerhetskoncept. Klassiska begrepp som muting, till exempel, tänjs ofta till sina gränser. De intelligenta säkerhetslösningarna från Leuze möjliggör säkerhet utan avbrott, effektivt materialflöde och hög systemtillgänglighet.

Effektivt materialflöde med säkerhet utan avbrott

Teknisk Rapport
Individuellt skräddarsydda systemlösningar

Det är de grundläggande innovativa säkerhetskoncepten som är kärnan i varje säkerhetslösning från Leuze. Det handlar främst om att åstakomma skyddsåtgärder där säkerhetsrelaterade processer är en nödvändig del av lösningen. Säkerhetskoncepten anpassas individuellt till respektive systemlayout och.och dessa kan även utökas eller omdesignas då det behövs. Under varje projekt bedömer certifierade Leuze-säkerhetskonsulter kundens krav och följer dem sedan till säkerhetsgodkännandet på plats. Förutom att tillhandahålla nödvändiga hårdvaru- och mjukvarukomponenter, inkluderar Leuzes säkerhetslösningar konfiguration och parametrering av systemet samt uppstartsstöd. Leuze har därmed styrkan av ett omfattande utbud av interna säkerhetsprodukter för implementering av säkerhetslösningar.

Dynamiskt skydd av AGV/robotstationer

I flexibla produktionsprocesser lastas och lossas AGV:er ofta av robotar. Detta innebär att säkerhetskoncepten för AGV/robotstationerna måste utformas för automatiserade rörelser. Leuzes säkerhetslösning skyddar dynamiskt området för robotstationen. Området övervakas av två säkerhetslaserskannrar. När fordonet kommer in i det övervakade området anpassas övervakningen dynamiskt till fordonets position och täcker AGV:n från det övervakade området.

Fördelen med denna lösning är att evt. närvaro av människor eller deras inträde kontinuerligt övervakas. Fordonet kan röra sig inom det övervakade området under lastcykeln medan fordonets omgivningar alltid är helt bevakade. Det betyder att det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt upptäcka om en person går bredvid fordonet. Säkerhetslösningen tillåter också laster med olika bredd och transport av delar som sticker ut i framåtriktning. Systemet fungerar autonomt och kan enkelt integreras i systemets säkerhetskrets via en 2-kanalig säkerhetsutgång.

Åtkomstskydd på transportsystem med flera spår

Flerspåriga transportsystem kräver ofta ett säkerhetskoncept som säkerställer smidiga processer och avbrottsfri säkerhet samtidigt. Den lämpliga säkerhetslösningen från Leuze visas i exemplet genom en pallavlastare via en transportbana, som matas av en tvärgående transbana. Åtkomstskydd sker via två vertikalt orienterade säkerhetslaserskannrar. Dessa övervakar transportbanornas hela transferområde. Genom att skifta mellan skyddszonerna så är skyddsfunktionen endast för den transportören från vilken en pall lastas. Säkerhets-styrsystemet får information om vilken transportör som används via systemkontrollen.

Avbrottsfri åtkomstskydd vid pallavlastning

Fördelen med denna lösning är att hela åtkomstområdet hela tiden övervakas gliplöst. Det är också enkelt att installera och montera, eftersom det bara krävs två säkerhetslaserskannrar för att skydda hela transferområdet. Inga ytterligare utlösarsensorer krävs. Med transportband i närheten är det bara denna lösning som möjliggör ett transportspecifikt säkerhetskoncept.


Sammanfattning


Säkerhetslösningarna från Leuze bygger på innovativa säkerhetskoncept som skräddarsys individuellt efter kundens systemlayout som en del av projektet. De säkerställer smidiga processer med avbrottsfri säkerhet och hög systemtillgänglighet.

 
 


 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare