www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB och IBM stärker cybersäkerheten för industriell drift

ABB:s processtyrsystem kan anslutas till IBM:s säkerhetsplattform för att upptäcka digitala hot.

ABB och IBM stärker cybersäkerheten för industriell drift

ABB och IBM tillkännagav idag ett samarbete som är inriktat på att koppla samman cybersäkerhet med driftteknik (OT, Operational Technology). Som ett första resultat av detta samarbete har ABB tagit fram en ny tjänst, OT Security Event Monitoring Service1, som kombinerar ABB:s domänexpertis inom processtyrsystem med IBM:s portfölj för övervakning av säkerhetshändelser, i syfte att öka säkerheten för industrier.

Industriella styrsystemmiljöer blir allt vanligare mål för cyberattacker. Av IBM:s senaste rapport X-Force Threat Intelligence Index framgår att attacker på industri- och tillverkningsanläggningar har ökat med över 2 000 procent sedan 2018.

För att bättre koppla samman OT-data med det bredare IT-säkerhetsekosystemet har ABB tagit fram ett nytt erbjudande som gör det möjligt att dela säkerhetshändelser från ABB till IBM:s plattform för säkerhetsinformation och händelsehantering, QRadar.

ABB-lösningen har utformats i enlighet med den referensarkitektur som utvecklats tillsammans av ABB och IBM. Lösningen ger det domänkunnande som behövs för att snabbt reagera på säkerhetsincidenter relaterade till processtyrning och lämpar sig särskilt väl för komplexa industriprocesser inom branscher som olja, gas, kemikalier och gruvverksamhet. Den nya programvaran för insamling och vidarebefordran av händelser som möjliggör denna integrering, används för närvarande av tidiga kunder och förväntas bli generellt tillgänglig från ABB under de kommande månaderna.

Samarbetet blir första gången som OT-data och domänexpertis inom processindustrin matas direkt in i ett SIEM-system (Security Information and Event Monitoring) så att hot kan hanteras som en del i en organisations bredare cybersäkerhetsverksamhet och -strategi.

”ABB:s samarbete med IBM gör det möjligt att analysera processtyrningshändelser kring säkerhet och påverkan på driftmiljön, och innebär en stor förbättring av våra möjligheter att upptäcka cyberhot mot OT över hela linjen”, säger Robert Putman, global chef för cybersäkerhet inom Industrial Automation på ABB.

Produktionsstörningar på grund av cyberattacker eller tekniska brister kan bli dyra vad gäller förlorad produktion och skada på fysiska tillgångar. Merparten av nuvarande driftövervakning fokuserar på utrustningens prestanda, oavsett om det handlar om en gasturbin för elektricitet, ett drivsystem som används till att krossa malm eller bara enkel utsläppsövervakning från en kemikalieanläggning.

Med det nya ABB-erbjudandet kan ABB:s processtyrsystem samla in information från händelseloggar i ABB:s processtyrsystem och dela den informationen med IBM Security QRadar, som använder sig av automatisering och artificiell intelligens för att hjälpa till att identifiera säkerhetsavvikelser och potentiella hot.

”Vi ser integreringen av dessa lösningar som något som för samman marknadsledande funktioner i syfte att få en gemensam bild av OT-säkerhet”, säger dr Andreas Kühmichel, CTO, Chemicals, Petroleum & Industrial Products, på IBM. ”Med en mer omfattande information om OT- och IT-säkerhet kan kunder minska risken för att produktionen plötsligt störs av en säkerhetsrelaterad händelse som leder till dyra driftstopp och innebär en större risk för företaget.”

Lösningsteknikerna från ABB och IBM är framtagna på öppna plattformar, vilket innebär att de kan drivas med spetsteknik och enkelt driftsättas i hybridmolnmiljöer oavsett om dessa finns lokalt på plats eller i privata eller publika moln. Den gemensamma lösningen är utformad så att säkerhetsprocesserna är helt automatiserade och inte stör industrins arbetsflöden. Säkerhetsanalyserna i QRadar sker via ett bibliotek med användningsfall som automatiskt flaggar incidenter och utlöser motsvarande larm.

De båda företagen planerar ett fortsatt samarbete inom OT-säkerhet i syfte att utveckla ny kompetens och nya erbjudanden som inriktar sig på att lösa kundens utmaningar på detta område.

www.new.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare