www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB lanserar Collaborative Operations för metallindustrin: insikter från experter förbättrar effektiviteten, säkerheten och produktiviteten

Ny uppsättning av tjänster för metallindustrin hjälper till att optimera prestanda genom att integrera fjärrövervakning, IoT-infrastruktur, analys och mänskliga insikter i det vardagliga arbetet.

ABB lanserar Collaborative Operations för metallindustrin: insikter från experter förbättrar effektiviteten, säkerheten och produktiviteten

ABB lanserar ABB Ability Collaborative Operations för metallindustrin, vilket gör det möjligt för stål- och aluminiumproducenter att optimera verksamheten, öka säkerheten, övervaka utrustning och effektivisera underhållet genom att i realtid och på distans, med hjälp av digital teknik, samarbeta med ABB:s specialistteam bestående av och experter inom metallindustri .

Genom att utnyttja den kollektiva styrkan hos metallproducenter och ABB:s experter, använder Collaborative Operations data som genereras via fabrikens IoT-infrastruktur för att tillhandahålla sofistikerad informationsanalys och insikter som kan hjälpa till att driva snabbt, intelligent beslutsfattande för optimering av anläggningens prestanda.

De viktigaste fördelarna med dessa tjänster inkluderar kontinuerligt samarbete och tillgång till experter; ökad tillgänglighet på utrustning; snabbare problemlösning och intelligent beslutsfattande; ökad produktivitet genom ökad prestanda och lönsamhet; högre kvalitet; ökad trygghet och säkerhet; och minskning av behovet av besök på plats. Varje gång det sker en avvikelse i processprestandan genererar Collaborative Operations automatiskt larm till anläggningsoperatörer och ABB-experter för att möjliggöra direkta korrigerande åtgärder.

"ABB Ability Collaborative Operations erbjuder våra kunder djupare insyn i deras processprestanda och utrustningens status, vilket förenklar förståelsen av drifters kapacitet och begränsningar", sa Nilabja Ash, Digital Service Manager, ABB Metals. "Nyckeln till effektiviteten hos dessa lösningar är fjärrsupport och insikter som härleds från omfattande ABB expertis som kunder kan nyttja för att fatta bättre affärsbeslut.”

Dedikerade team vid ABB Collaborative Operations Centers för metallindustrin gör det möjligt för producenter att kombinera anläggningsdata med över ett sekel av ABB:s processkunskap inom metallindustrin för att optimera prestanda genom att ansluta fabriker och fabriksoperatörer, ingenjörer och huvudkontorsteam med ABB-experter på stålindustrispecifika processer, automatisering och elektrifiering, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

"Hos ABB tror vi att ett mer samarbetsvilligt synsätt är vägen framåt för att förbättra systemprestanda och optimera tillgänglighet, avkastning, kvalitet, produktivitet och lönsamhet över hela värdekedjan", sa Nilabja Ash.

ABB:s Collaborative Operations lösningar har visat sig ge betydande förbättringar och besparingar inom ett antal olika branscher, såsom att förlänga maskinens livslängd genom att använda omedelbar data-analys för att bättre hantera sin utrustning, processer och risker samt minska underhållskostnaderna genom att använda prediktivt underhåll istället för förebyggande och reaktiv underhållspraxis. Förutom utrustning- och prediktiva underhållsmoduler, inkluderar tjänsterna ABB Ability Collaborative Operations för metallindustrin även dataanalys för profil- och kallvalsning, fjärrövervakning av drivsystem, regler loopar och cybersäkerhet samt larm- och säkerhetshantering.

Collaborative Operations använder plattformen ABB Ability och molninfrastrukturen, vilket gör det möjligt för kunder att automatiskt samla in och analysera information om processer, utrustning och risker. Med hjälp av denna analys identifieras, kategoriseras och prioriteras områden för prestandaförbättring automatiskt, så att kunder på plats tillsammans med ABB-experter i Collaborative Operation Centers, kan agera för att säkerställa att varje anläggning arbetar säkert, effektivt och produktivt.

ABB Ability är en branschöverskridande digital plattform - som sträcker sig från utrustning via edge till molnet - med system, lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att veta mer, göra mer, göra bättre, tillsammans.

www.new.abb.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare