www.tillverkning-sverige.com
Pilz News

DE SÄKRA MINISTYRNINGARNA PNOZMULTI 2 FRÅN PILZ FÖR TILLÄMPNINGAR INOM FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

För första gången hanterar man inte bara styrning och övervakning av själva brännaren på ett säkert sätt, utan även hela förbränningsanläggningen: Den nya basmodulen PNOZ m B1 Burner i de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz stöder från och med version 10.12 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator övervakning samt säker styrning av förbränningsanläggningar.

DE SÄKRA MINISTYRNINGARNA PNOZMULTI 2 FRÅN PILZ FÖR TILLÄMPNINGAR INOM FÖRBRÄNNINGSTEKNIK

Tillverkare av förbrännings- och värmetekniska maskiner och anläggningar måste ta hänsyn till ett stort antal rättsliga och normativa krav: Med PNOZ m B1 Burner kan de konfigurera brännartillämpningar men samtidigt dessutom övervaka säkerhetsfunktioner för anläggningar.

Helt ny grund

Basmodulen ”Burner” stöds från och med version 10.12 av det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Det har nu ett brännarfunktionsblock för konfiguration av basmodulen PNOZ m B1 Burner. Det nya programvaruelementet är certifierat enligt gällande europeiska standarder, bland annat EN 298 och EN 50156. Så uppfyller ”Burner” de högsta säkerhetskraven.

”Burner” för många olika krav

Brännarfunktionsblocket efterbildar den utökade funktionen hos en flexibelt konfigurerbar elektrisk eldningsautomat. På så sätt kan den hantera hela anläggningen. Användare sparar tid vid planering och projektering av sin förbränningsanläggning. Olika typer av brännare som huvudbrännare och icke-huvudbrännare, med direkt eller indirekt tändning samt låg- och högtemperatursdrift, kan styras och övervakas på ett säkert sätt.

www.pilz.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare