www.tillverkning-sverige.com
Leuze SE

Leuzes nya DRT 25 C-sensor är specialiserad på förpackningar för konfektyr och bakverk

Den primära och sekundära förpackningen av konfektyr och bakverk kan vara utmanande som avkänningsobkjekt: Den nya dynamiska diffusa fotocellen DRT 25C från Leuze löser exakt detta problem på ett innovativt och pålitligt sätt: med en unik referensteknologi och tre ljuspunkter.

Leuzes nya DRT 25 C-sensor är specialiserad på förpackningar för konfektyr och bakverk
Leuzes detekteringsexpert - DRT 25C - uppfyller driftsäkert de höga kraven för förpackningar för konfektyr och bakverk med hjälp av innovativ referensteknologi.

Sensorer måste kontinuerligt och pålitligt detektera ett brett utbud av produkter med plastfolie på transportband i primära och sekundära förpackningsmaskiner för konfektyr och bakverk (HFFS, FS, Thermoform eller VFFS). Förpackningsmaskinerna måste köra utan avbrott, även om produkten eller förpackningsmaterialet ändras.

Innovativ referensteknologi för alla produkter.
Leuze utvecklade den dynamiska diffusa fotocellen DRT 25C med sin innovativa detekteringsmetod för just detta användningsområde. Sensorn fungerar med tre ljuspunkter och använder referensteknologi. Det senare hänvisar till transportbandet istället för produkten och det är det som gör denna teknik så unik. I det första steget lärs, (”teachas”), bandets ytegenskaper in. Detta gör det möjligt för sensorn att därefter detektera alla föremål som inte motsvarar bandytan som "avvikelser", även om transportbandet är smutsigt eller vibrerande. Med detta tillvägagångssätt påverkar inte detekteringen av produkternas ytegenskaper, såsom färg, glans eller transparens. DRT 25C-sensorn använder sina tre ljuspunkter för att pålitligt upptäcka hela spektrumet: små, platta eller också höga och sfäriska produkter. Även oregelbundna former och konturer eller produkter med öppningar, t.ex. kringlor, upptäcks. Tack vare det breda skanningsområdet upptäcks dessa också som en enhetlig bit.

Högre genomströmning på grund av pålitlig detektering samt ingen inställningstid vid byte av produkter.
Den pålitliga detekteringen av föremål - även de med utmanande former och ytor - garanterar högt maskingenomflöde och förhindrar stillestånd av systemet. Även under svåra förhållanden som vibrationer eller förorening på transportbandet. Ingen justering av sensorn behövs när produkter eller förpackningsmaterial byts ut. Detta reducerar avsevärd installationstid och möjliggör högre produktvolymer. DRT 25C kan snabbt och enkelt installeras tack vare automatisk guidning med hjälp av teach-knappen. Med ett universellt monteringsläge för alla föremål. Ytterligare funktioner kan bekvämt integreras i maskinstyrningen via IO-Link. Till exempel ett varningsmeddelande för överdrivet skräp, användning av räknaren inbyggd i sensorn eller låsning av teach-knappen.

www.leuze.com/drt25c


Leuzes nya DRT 25 C-sensor är specialiserad på förpackningar för konfektyr och bakverk
Bild 2: Tre ljuspunkter garanterar maximal tillförlitlighet. DRT 25C-sensorn upptäcker pålitligt föremålens framkanter, vilket säkerställer smidiga processer och inget stillestånd på maskinen. Det breda skanningsområdet upptäcker alla typer av produkter, även de med svåra geometrier.


Leuzes nya DRT 25 C-sensor är specialiserad på förpackningar för konfektyr och bakverk
Bild 3: Från transparent till högglans: Referensstekniken möjliggör detektering av förpackningar med ett brett spektrum av färger och transparens såsom en "avvikelse" från transportbandets yta.


Leuzes nya DRT 25 C-sensor är specialiserad på förpackningar för konfektyr och bakverk
Bild 4: Teach-knappen används för att lära in transportbandstytan under den initiala installationen av sensorn. Detta innebär att ingen extra installationstid krävs vid byte av produkter eller förpackningsmaterial.


Leuzes nya DRT 25 C-sensor är specialiserad på förpackningar för konfektyr och bakverk
Bild 5: DRT 25C använder transportbandets yta som dynamisk referens för detektering av föremål. Detta gör att sensorn pålitligt upptäcker alla föremål som inte överensstämmer med transportbandsytan, även i händelse av förorening eller vibration av transportbandet.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare