www.tillverkning-sverige.com
Pilz News

SÄKERHETSLASERSKANNERN PSENSCAN FRÅN PILZ – NU MED ROS-PAKET FÖR DYNAMISK NAVIGERING INOM TILLVERKNINGSLOGISTIK – FÖR ENKEL OCH DYNAMISK NAVIGERING

Säkerhetslaserskannern PSENscan erbjuder nu nya möjligheter för säker, produktiv övervakning av stationära eller mobila riskområden inom tillverkningslogistik. Med våra ROS-paket (Robot Operating System) från Open Source Framework ROS, som är tillgängliga nu, kan säkerhetslaserskannern även användas för dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS), till exempel med användning av SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Användarna kan dra nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila tillämpningar i produktionsmiljöer.

SÄKERHETSLASERSKANNERN PSENSCAN FRÅN PILZ – NU MED ROS-PAKET FÖR DYNAMISK NAVIGERING INOM TILLVERKNINGSLOGISTIK – FÖR ENKEL OCH DYNAMISK NAVIGERING

Säkerhetslaserskannern tillhandahåller de data som är nödvändiga för navigeringen. Omgivningskartan som skapas utifrån detta ligger till grund för att FTS till exempel kan undvika hinder.

Flexiblare tillämpningar

Genom det smidiga datautbytet via standarden ROS Messages (LaserScan) kan området FTS användas för att förverkliga fler mobila applikationer inom robotiken. Tack vare de enhetliga gränssnitten och seriekopplingen hos PSENscan går det enkelt att integrera flera säkerhetslaserskannrar i en befintlig ROS-miljö. Dessutom kan FTS-tillämpningar med PSENscan anpassas flexibelt. Kunderna drar nytta av lösningar som kan anpassas individuellt och är kundspecifika.

Öka mobiliteten i digitala fabriker med ROS

Den produktiva och dessutom säkra övervakningen av ytor med PSENscan och de nya ROS-paketen uppfyller aktuella standarder, däribland alla industrikrav från ROS Industrial Consortium. De ROS-paket som Pilz tillhandahåller kan installeras direkt från Open Source Framework, vilket underlättar integrationen. Eftersom Pilz utvecklar programvarufunktionerna på egen hand ställs de snabbt till förfogande för användarna.
Som alla ROS-paket från Pilz är ROS-paketet tillgängligt både som öppen källkod (LGPL) och via webbplatsen GitHub (onlinetjänst för hantering av programvara med öppen källkod).

www.pilz.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare