www.tillverkning-sverige.com
SKF News

SKF varslar 300 anställda om uppsägning i Sverige

Varslet berör tjänstemän och omfattar alla SKF-bolag i Sverige.

SKF varslar 300 anställda om uppsägning i Sverige

Bakgrunden till varslen är den minskade globala efterfrågan till följd av Coronakrisen och den pågående kompetensväxlingen inom koncernen. Under de två sista veckorna i mars föll efterfrågan med 25% för koncernen som helhet.

Hur efterfrågan kommer utvecklas långsiktigt är osäkert och företaget ser ett behov av en anpassning till en strukturellt lägre efterfrågenivå. Den pågående situationen medför också att bolaget behöver påskynda det redan tidigare påbörjade kompetensskiftet inom koncernen drivet av kunders och industrins digitalisering och automatisering.

-Detta är ett svårt men ändå nödvändigt beslut för att säkerställa att SKF förblir konkurrenskraftigt. Vi har implementerat en rad åtgärder och kostnadsbesparingar för att minimera effekten av det rådande marknadsläget men tyvärr måste vi också göra strukturella förändringar inom hela bolaget. Vi kommer fortsätta investera i kompetensutveckling, teknik- och produktutveckling och även digitalisering och automatisering av våra fabriker. Allt detta gör vi för att SKF ska komma ur krisen som ett starkare, snabbare och mer kundnära bolag, säger Alrik Danielson VD AB SKF.

www.skf.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare