www.tillverkning-sverige.com
MEDIAWORLD

SKF slutför förvärv av Presenso

SKF har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Presenso Ltd.

SKF slutför förvärv av Presenso

Presenso utvecklar mjukvara som, baserat på artificiell intelligens (AI), kan förutse behovet av underhåll. Presensos kompetens inom AI möjliggör produktionsanläggningar att identifiera och agera på avvikelser som tidigare har varit svåra att upptäcka, automatiskt och utan att behöva använda dataanalytiker.

Presensos kompetens kommer att stärka SKFs erbjudande runt den roterande axeln - Rotating Equipment Performance.

www.skf.com


 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare