www.tillverkning-sverige.com
MEDIAWORLD

ABB tecknar stort ramavtal med APG för den största utbyggnaden av elnätet någonsin i Österrike

Ställverk från ABB Power Grids till ett potentiellt värde av över 100 miljoner dollar de kommande 5 åren.

ABB tecknar stort ramavtal med APG för den största utbyggnaden av elnätet någonsin i Österrike
ABB har tecknat ett femårigt ramavtal med den österrikiska eloperatören/nätägaren Austrian Power Grid (APG) som potentiellt är värt över 100 miljoner dollar för att tillhandahålla gasisolerade ställverk (GIS) i den största utbyggnaden av elnätet hittills i Österrike. ABB tillhandahåller GIS för att bygga ett transmissionsnät som ska stärka infrastrukturen i syfte att gradvis integrera den elektricitet som genereras av förnybara energikällor.

Förnybar energi är svår att förutsäga och orsakar lastfluktuationer. Den integration i elnätet kräver en stark och leveranssäker infrastruktur för transmission. Elnätet sammankopplar vindkraftsgeneratorer i östra Österrike med pumpkraftverk i västra delen av landet. Elnätet transporterar också överskottsenergi från sol och vind till pumpkraftverk i alperna som fungerar som ”gröna batterier” för lagring av el som sedan kan användas under perioder då efterfrågan är stor.

Enligt planen #mission2030 har Österrike som mål att uppnå 100 procents elförbrukning från förnybar energi och ett helt koldioxidfritt samhälle per 2030. Målet uppfyller också EU:s mål för förnybar energi1 på 32 procent per 2030 och 75 procent per 2050. ABB:s tekniklösningar fungerar som katalysatorer vad gäller att möjliggöra ett smartare, säkrare och grönare elnät.

”Med banbrytande tekniker som formar framtiden för hållbar energi ligger ABB Power Grids i framkant vad gäller integrering och överföring av förnybar energi”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s verksamhet Power Grids.

”ABB har långvariga relationer med APG och vår tillförlitliga GIS-teknik spelar en central roll i detta viktiga utbyggnadsprojekt för att stärka transmissionsinfrastrukturen”, säger Markus Heimbach, chef för ABB Power Grids affärsenhet High Voltage. ”ABB:s kompakta GIS bidrar till att integrera förnybar energi samtidigt som de hjälper Österrike att uppnå sina ambitiösa mål vad gäller energi och klimat.”

”Planen #mission2030 innefattar en koordinerad implementering av generering av förnybar energi och elnätsinfrastruktur”, säger Gerhard Christiner, koncernchef på APG.

Från slutet av 2019 till 2024 kommer ABB:s GIS att installeras på olika kraftanläggningar runt om i landet. GIS är ett kompakt, metallinkapslat ställverk som använder sig av trycksatt isolergas, vilket möjliggör en säker drift i begränsade utrymmen. Formatet på utrustningen minskas avsevärt tack vare att GIS endast upptar 10 procent av det utrymme som ett luftisolerat ställverk kräver, vilket därigenom på ett avgörande sätt möjliggör urbanisering.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare