IMP is pleased to announce the launch of our newly redesigned websites!

Featuring a brand new look, with more information and a fully responsive layout for all platforms – we hope you’ll find it easier to navigate and find what you’re looking for quickly and efficiently.
If you have any questions or feedback, please let us know by e-mailing us. If you’d like to stay connected on social media, follow us on LinkedIn, Facebook and Twitter.

Get connected… Stay informed…

MEDIAWORLD

Laddgator underlattar for elbilsforare i stockholm

I takt med att antalet laddbara bilar ökar i Stockholm, ökar också efterfrågan på laddmöjligheter på gatorna.

Laddgator underlattar for elbilsforare i stockholm
Stockholmarna behöver snart inte längre vara oroliga för att elen ska ta slut när de använder sina elbilar, för nu möjliggör Stockholms stad fler laddare på utvalda sträckor, så kallade laddgator.

Till år 2022 ska 4000 publika laddpunkter för elbilar finnas i Stockholm. Sweco har fått i uppdrag att utvärdera stadens gator och har därmed tagit fram en laddplatskarta som kontinuerligt uppdateras med lämpliga lägen för energibolag att anordna laddplatser. För att få en optimal värdering av bästa laddplats används parametrisk design.

Det innebär att bedömning görs av respektive plats utifrån ett förvalt och växande antal parametrar. När det blir nya förutsättningar för laddplatser kan parametrarna ändras så att ett nytt set av lämpliga platser pekas ut.

Frågor som ”hur många fler platser skulle vi kunna peka ut om vi skulle tillåta att laddplatser ordnas på sommargågator?” kan besvaras på 10 minuter istället för 100 timmar, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare på Sweco.

Alla gator betygsätts utifrån bestämda parametrar. Stockholms stad kan med hjälp av metoden få fram de mest lämpade platserna för de 4000 laddplatserna. På laddplatskartan går det snabbt att se möjliga platser och tända och släcka nya vartefter andra projekt behöver eller inte behöver utrymmet. Varefter staden förändras och andra önskemål tillkommer eller försvinner kan kartan lätt justeras och anpassas.

Kartläggningen gör det enkelt för oss att visa var laddplatser kan sättas upp, och alla stockholmare med elbil får snabbare tillgång till dessa platser, säger Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen, Stockholms stad. I och med parametrisk design går det att hitta nya lösningar på ett mycket enkelt sätt när efterfrågan på laddplatser växer.

www.sweco.se

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare