www.tillverkning-sverige.com
MEDIAWORLD

Innovativa samarbeten påskyndar färden mot ett fossilfritt liv

Flytande solkraftsfält, underhållsrobotar för vindkraftverk och lösningar för vätgasproduktion.

Innovativa samarbeten påskyndar färden mot ett fossilfritt liv
Detta är några av de områden där Vattenfall vill bedriva ett utvecklingssamarbete med olika partner. Green:field är Vattenfalls öppna innovationsplattform som sammanlänkar Vattenfalls nuvarande kärnverksamhet och nya affärsmöjligheter som utvecklas i högt tempo. För att uppnå detta samarbetar green:field med uppstartsföretag i mognads- eller tillväxtstadiet och innovativa företag inom viktiga innovationsområden som överensstämmer med Vattenfalls strategi.

Vi tror att vi kan påskynda vår färd mot ett fossilfritt liv genom att etablera samarbeten inom vårt eget ekosystem, säger Florian Grossmann, chef för Innovation Partnerships på green:field vid BA Wind. I början av juni bjöd green:field in 18 innovativa företag till ett tvådagarsevenemang om innovationssamarbete på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Evenemanget syftade till att följa upp en omsorgsfull process för att hitta innovationspartner inom sex strategiska områden (se nedan) som kan bidra till Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. De inbjudna företagen var de som återstod efter flera urvalsrundor från en lista som ursprungligen omfattade över 240 potentiella partner.

Vi är aktiva på de flesta europeiska marknader, så om det finns en bra produkt i en uppstartsfas som kan användas i nästan alla länder i Europa är det givetvis en fantastisk chans, säger Alfred Hoffman, Vice President Portfolio and Business Development, BA Wind.

I år har green:field letat efter företag som kan hjälpa Vattenfall utveckla lösningar inom följande huvudområden:

solcellssystem som kan flyta på ytan i sjöar, floder och hav

robotiklösningar för drift och underhåll av havsbaserad vindkraft

programvarulösningar för att optimera vätgasproduktion i samband med förnybar kraftproduktion

smarta termostater som hjälper privathushåll att spara energi och pengar

lösningar som kan öka livslängden för den smörjolja som används i växellådorna på havsbaserade vindkraftverk

metoder för att minska koldioxidavtrycket från möten och konferenser.

Intressanta argument

Den första dagen, den 3 juni, inleddes med att alla företag helt kort presenterade sina lösningar så att Vattenfalls medarbetare fick lära sig mer om dem och lära känna företagens grundare och representanter.

Workshops för innovationssamarbete

Dag två hade företagsrepresentanterna djuplodande samtal med Vattenfalls sakkunniga inom de olika områdena. Syftet var att avgöra vilka företag som kunde vara lämpliga för koncepttestning och ville delta i en sådan testning under årets andra hälft.

Upplevelsen har varit fantastisk, och det gäller hela processen. Det här evenemanget sammanför människor från hela Europa och längre bort än så, och är en fantastisk möjlighet för oss att nätverka, lära känna Vattenfall lite bättre och förstå hur vår teknik kan tänkas bidra till att lösa Vattenfalls utmaningar, säger Ken Wahren, CEO för Autonomous Devices.

Under mötena som avhölls bakom slutna dörrar fick varje företag möjlighet att enskilt träffa Vattenfalls sakkunniga inom de olika områdena för att diskutera Vattenfalls krav, företagets produkt och kapacitet, men även hur koncepttestningen kan tänkas gå till och vilka resurser den kräver.

Som ett nytt uppstartsföretag letar vi alltid efter kommersiella sammanhang som ger oss möjlighet att testa våra produkter, och Vattenfall kommer att vara den perfekta partnern för att hjälpa oss med detta, säger Ihsancan Özpoyraz, Managing Partner vid Quant Co, ett företag som erbjuder AI-tjänster (artificiell intelligens) som ska hjälpa hushållen med deras energihantering.

Resultat och kommande steg

Dessa workshops resulterade i konkreta samarbetsförslag, något som kommer att bekräftas internt de närmaste veckorna. Utvalda partner kommer att inleda en gemensam koncepttestning för att utforska viktiga frågor (affärsmässiga och tekniska) tillsammans med Vattenfalls sakkunniga, definiera potentialen för en mer omfattande utrullning inom företaget och för ett tänkbart kommersiellt partnerskap efter det initiala testprojektet.

Dessa samarbetspartner får inte bara pilotfinansiering utan kommer även att ha ett direkt samarbete med affärsenheterna där de får tillgång till kunskaper, infrastruktur och stöd under processens gång.

I slutänden är tanken att samarbetena med dessa utvalda innovationspartner ska påskynda Vattenfalls färd mot ett fossilfritt liv inom en generation.

19 tänkbara partner deltog i de slutliga mötena om innovationssamarbete

I år har green:field letat efter tänkbara samarbetspartner inom sex huvudområden, och de företag som deltog i urvalsprocessen var:

Flytande solcellssystem (fem företag)

Teknik och lösningar för att bygga solkraftsanläggningar på vatten (sjöar, floder, hav). Exempel på lösningar är flytande öar, förtöjningssystem, flytande solpaneler.

Profloating B.V.

Isigenere

Oceans of Energy

Floating Solar

Seaflex

Robotiklösningar för drift och underhåll av havsbaserad vindkraft (två företag). Hitta sätt att närvara på distans via robotik för att kunna utföra inspektioner och enklare drift- och underhållsåtgärder på havsbaserade vindkraftverk. Tekniken ska omfatta visuell information, givare och robotik.

Autonomous Devices Limited

Terabee

Digitala vätgaslösningar (tre företag)

Hitta programvarulösningar som styr produktionen av vätgas från vindenergi och vattenkraft baserat på faktorer som efterfrågan, marknadspriser och lagringskostnader.

Enercast GmbH

Mentat Innovations

7LYTIX GmbH

Smarta termostater (fem företag)

Lösningar som hjälper privathushåll att hantera sina uppvärmningsenheter och anpassa värmen efter behov samtidigt som man sänker sina energikostnader. Tekniken kan omfatta givare, dataanalys och IoT (Internet of Things, Sakernas internet) eller smarta termostater som är redo för lansering.

Quant Co

ELIQ AB

Vestemi Limited

Rockethome GmbH

Vilisto GmbH

Hållbarhetslösningar för olja för havsbaserade vindkraftverk (två företag)

Söker lösningar som kan öka livslängden för den olja som används i växellådorna på havsbaserade vindkraftverk. Sådana lösningar kan omfatta kvalitetsmätning, regenerering av olja men också nya hållbara oljor som håller länge.

SP3H

Atten2

Optimering av koldioxidavtryck

Verktyg för att minska koldioxidavtrycket från möten och konferenser (allt från mindre möten till stora konferenser), följa upp förbättringar och underlätta deltagarnas samåkning till och från mötena.

TroopTravel

Deal Engine

www.group.vattenfall.com


  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare