www.tillverkning-sverige.com
HMS Industrial Networks AB

Intelligent gateway från HMS Industrial Networks ansluter SAE J1939-nätverk till Siemens PLC-system

Den nya medlemmen i Anybus gateway-familjen gör det möjligt för en PROFIBUS-DP Master att läsa och skriva J1939-nätverksdata för styr- och övervakningsuppgifter. Gatewayen uppträder samtidigt som en PROFIBUS-DP-slav på ett PROFIBUS-nätverk och som en nod på ett J1939-nätverk. Data hämtas från nätverken baserat på en användardefinierad konfiguration. HMS tillhandahåller ett gratis Windows-baserat konfigurationsverktyg (BWConfig) som låter användaren mappa J1939 parameterdata (PGN) till gatewayens ingångs- och utgångstabeller som nås av PROFIBUS Mastern via PROFIBUS-DP-nätverket.

Intelligent gateway från HMS Industrial Networks  ansluter SAE J1939-nätverk till Siemens PLC-system
Med sin robusta utformning är enheten avsedd för användning inom ett brett område av verksamheter och industrier. Dessa inkluderar bl.a. tung utrustning och fordon för jordbruk, byggande, olje- och gasproduktion, gruvverksamhet, kraftproduktion, motorstyrning, materialhantering, lastbilstransporter och allmänna kommunikationer.

Typiska användningsområden inbegriper tillämpningar inom olje- och gasproduktion, och tillämpningar ombord på fordon där gatewayen används som interface mellan ett J1939-nätverk och PROFIBUS-baserade PLC:er för industrin.

På PROFIBUS-sidan stöder gatewayen PROFIBUS-DP slavfunktionalitet med cyklisk I/O dataöverföring och kan hantera upp till 244 bytes indata och 244 bytes utdata. På J1939-sidan stödjer gatewayen upp till 35 inkommande sessioner enligt transportprotokollet för J1939 (stora meddelanden). Den kan övervaka upp till 120 olika PGN:er i indatakonfigurationen och sända över 100 olika PGN:er i utdatakonfigurationen.

J1939 till PROFIBUS gatewayen är den nyaste medlemmen I HMS’ Anybus X-gateway-familj, som består av mer än 200 olika versioner och erbjuder kommunikation mellan nästan samtliga tillgängliga fältbussar och industriella Ethernet-nätverk.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare