www.tillverkning-sverige.com
HMS Industrial Networks AB

Ny Anybus-S: PROFINET-IRT med fiberoptisk kommunikation, baserat på beprövad Siemens ERTEC-200-teknologi.

HMS Industrial Networks utvidgar sin produktportfölj för Anybus-S PROFINET med fiberoptiskt PROFINET-IRT kommunikation.

Ny Anybus-S: PROFINET-IRT med fiberoptisk kommunikation, baserat på beprövad Siemens ERTEC-200-teknologi.
Den inbyggda kommunikationsmodulen Anybus-S för PROFINET, kombinerar PROFINET-kommunikation med IRT-funktionalitet enligt Class C standard. Den intelligenta kommunikationsmodulen, baserad på Siemens ERTEC-200-teknologi, innehåller alla analoga och digitala komponenter nödvändiga för fullständig PROFINET kommunikation med IRT-funktionalitet, inklusive en integrererad 2-portars realtidsswitch. Den fysiska nätverkskopplingen utgörs av två fiberoptiska kontakter av typ SC-RJ.

Modulen är i första hand avsedd för använding inom fordonsindustrin. Många fordonstillverkare använder fiberoptik i sina befintliga Interbus-installationer, och är nu i färd med att ersätta dessa med PROFINET med fiberoptik. Införandet av PROFINET ses som en naturlig utveckling från Interbus och övergången kommer att ske steg för steg under en femårsperiod.

Processorn, Siemens ERTEC-200, som är monterad på inbyggnadskortet, hanterar hela PROFINET-protokollet och avlastar därmed användarnas applikationer från all protokollhantering. Modulens hårdvaru- och mjukvarugränssnitt är standardiserat och funktionellt identiskt med gränsnitten på samtliga Anybus-S-moduler. En 34-pinnars kontakt, kompatibel med alla Anybus-S-moduler, säkerställer möjligheten att ansluta alla fältbuss- och Ethernetmoduler från Anybus-S-familjen, utan några ändringar i applikationsgränssnittet.
PROFINET-IO erbjuder realtidskommunikation med hög datagenomströmning och tillåter dessutom användning av IT-funktioner. Den fiberoptiska överföringen garanterar avancerad övervakning av sändningskvalitén och högsta immunitet mot elektromagnetiska störningar.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare