www.tillverkning-sverige.com
HMS Industrial Networks AB

Anybus® RemoteCom™

HMS Industrial Networks introducerar Anybus® RemoteCom™, en ny industriell GSM/GPRS-baserad enhet för fjärrstyrning och kontroll, larmdrift och dataregistring.

Anybus® RemoteCom™
Med Anybus RemoteCom kan man förenkla fjärrövervakning och kontroll av automatiska enheter, minimera spilltid och få specificerad information var som helst och när som helst. Enheten ersätter det dyrbara arbetet med att sända servicepersonal runt världen för att lösa problem. Dessutom erbjuder HMS Industrial Network en unik service: En central webserver möjliggör en enkel och transparent global nätverksdrift genom ett enda gränssnitt.

Anybus RemoteCom är en web-nätbrygga som är mycket enkel att använda. Den uppför sig som en Modbus-brygga samtidigt som den ger åtkomst till fjärrkontroll av periodiska enheter över Ethernet, Internet LANs GSM/GPRS och telefonmodem. Produkten har en inbyggd kraftfull webserver för att ombesörja webbaserad tillgång till en fjärrlokaliserad larmdrift, dataregistrering och trendgrafik av fältutrustningsdata. Den integrerade larm- och statushanteraren sköter automatiskt fjärrövervakningen via e-post, SMS, SNMP och Modbus TCP ifall fördefinierade gränsmått överskrids.

Som ytterligare service erbjuder HMS en lösning med en pålitlig central webserver som breddar funktionen hos Anybus RemoteCom. Syftet med den centrala servern är att leda mätning och kontroll med fjärrutrustning för fält. Enheterna hos RemoteCom är kopplade till den centrala servern för att synliggöra kritiska data i utrustningen, som exempelvis inloggade parameterdata och larm. Vid servern kan en auktoriserad användare överblicka och styra denna information. Det enda verktyg som behövs är en standard web-browser. Att använda en central plats för all fjärrutrustning underlättar arbetet för de som jobbar med fjärrinstallationer. Användaren kan alltid, enkelt och säkert, få tillgång till enheter runt om i världen. Enheter hos Anybus RemoteCom finns tillgängliga i ett DIN-rail monterbart IPN-beräknat plasthus eller i ett ojämnt metallhus. De är laddade med en enkel 9-28 Volt industriell energitillförsel.

Typiska produkter för AnyBus RemoteCom är:
Energiprodukter: För byggnadsägare eller -användare kan energikonsumptionen reduceras genom att optimera automationsprocesser i byggnader, och göra användare och underhållspersonal uppmärksamma på var och när energi konsumeras. Många exempel visar 30 procentig minskning av energikonsumption när denna metod används. Lösningarna med fjärrstyrningar samlar energiinformation och förser användaren med lättförståeliga rapporter om energikonsumptionens mönster i en process. Detta hjälper att reducera energi och spara pengar.

Energigeneration: En generator kanske inte används ofta, men när det behövs kan det bero på ett kritiskt läge. Anybus RemoteCom kan ständigt övervaka generatorns beredskaps- och prestandaställning, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Industriell automation: För att sammankoppla nya eller ärvda enheter såsom en PLCs utrustning för processkontroll, kontroller av utrustningspumpar, streckkodsavläsare/scanner, skärmmått, vägningsstationer och mycket mer. Genom att alltid ha kontroll över maskinen eller tillverkningsfördelar är det möjligt att höja produktiviteten, förbättra inventeringsarbetet samt upptäcka och förhindra onödiga kostnader.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare