www.tillverkning-sverige.com
SATEL

SATEL lanserar SATELLAR Digital System

Världens första Internet-kompatibla radiomodem med Linux operativsystem. SATEL, en av världens ledande radiomodemtillverkare, har lanserat ett intelligent radiomodem, SATELLAR Digital System. I SATELLAR kombineras TCP/IP-kompatibilitet med en Linux-baserad programmeringsmiljö som gör det möjligt att utveckla program för olika behov och ändamål. Modemets modulära uppbyggnad erbjuder möjligheten att flexibelt lägga till de komponenter och funktioner som behövs. Radiomodem har traditionellt använts för att överföra data trådlöst över långa avstånd, i praktiken för att ersätta kablar till svåråtkomliga platser. SATELLAR erbjuder däremot betydligt mera. Centralenheten, en av SATELLAR-modulerna, är praktiskt taget en dator med tillräcklig processorkraft och minne för att köra sofistikerade program eller applikationer utöver standardfunktioner som t.ex. IP-routing och en webbaserad konfigurationsserver.

SATEL lanserar SATELLAR Digital System
“Våra radiomodem är kända för att tillförlitligt överföra data i kritiska system. Nu går vi ett steg längre inom trådlös dataöverföring och möjliggör utveckling av program som är skräddarsydda för att möta de specifika behov kunderna har i sina system. Eftersom SATELLAR kan sköta uppgifter som extern utrustning utfört tidigare, behövs färre apparater vilket leder till lägre kostnader och en helhet som är mindre komplicerad. Med hjälp av ett SATELLAR-nätverk kan till exempel en vindkraftverkspark styras och kontrolleras ifrån ett kontrollrum som ligger i en annan del av världen.” säger Tuomas Pitkänen, VD för SATEL.

Den modulbaserade strukturen är en ytterligare egenskap som förändrar radiomodembranschen. SATELLAR produktfamiljen består av olika enhether som kan kombineras så att varje enhet har just de egenskaper som behövs. Radioenheten, som är SATELLARs fundament, kan kopplas till RS-232-system eller användas som en repeater. Centralenheten, som står för TCP/IP-funktionerna och Linux-plattformen, kan installeras där dessa egenskaper behövs. Det är dessutom möjligt att lägga till funktionalitet med tilläggsenheter som kommer att lanseras när SATELLAR går i produktion under andra kvartalet 2009.

“Vi på SATEL är mycket stolta över SATELLAR. Förutom att vi introducerat nya och oväntade egenskaper på radiomodemmarknaden, har vi även lyckats förbättra radioprestandan och därmed lyft radioegenskaperna till en ny nivå.” kommenterar Pekka Aura, SATELs grundare och styrelsemedlem.
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare