www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB:S AI-UTRUSTADE ROBOTIC ITEM PICKER GÖR DISTRIBUTIONEN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE

Robotic Item Picker kan noggrant upptäcka och plocka artiklar i ostrukturerade miljöer i lager och distributionscenter.

ABB:S AI-UTRUSTADE ROBOTIC ITEM PICKER GÖR DISTRIBUTIONEN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE

ABB Robotics har förstärkt sin branschledande portfölj av logistikautomation i och med lanseringen av Robotic Item Picker.

Med maskinell avsyning och artificiell intelligens fastställer Robotic Item Picker de optimala greppunkterna för varje artikel innan suggriparen plockar upp och placerar artikeln i avsedda kärl. Systemet kräver ingen mänsklig övervakning eller information om de fysiska attributen för de artiklar roboten plockar upp. Med en plockhastighet på upp till 1 400 artiklar per timme kan företag hantera fler order utan att behöva öka personalinsats eller tid.

Robotic Item Picker består av robot, suggripare och ett egenutvecklat avsyningsprogram som helt och hållet automatiserar de komplexa plocknings- och placeringsuppgifterna av en rad olika typer av artiklar som kuber, cylindrar, påsar, lådor, polyetenpåsar och blisterförpackningar som annars kräver mänsklig finmotorik och flexibilitet.Robotic Item Picker lämpar sig för en rad laster och tillämpningar och kan monteras på en av tre ABB-robotar – IRB 1200, IRB 1300 eller IRB 2600. Robotic Item Picker klarar en nyttolast på upp till 3 kg och har en räckvidd på upp till 1,65 meter och erbjuder den flexibilitet som krävs för att tillgodose många olika slags behov inom orderexpediering och sortering.

Robotic Item Picker är redan förkonfigurerad och testad, vilket minskar den tekniska insatsen och snabbar upp tiden till marknaden genom att enkelt integrera med befintliga automatiserade lagrings- och plockningslösningar såsom skyttel-, kubik- och 3D-lagringslösningar.

Robotic Item Picker styrs av en lättanvänd programvara som sömlöst integrerar alla delar i systemet och interagerar med annan kringutrustning så att kunder och partners enkelt kan lägga till komponenter och annan funktionalitet. ABB erbjuder också en rad tjänster för hela paketet, inklusive serviceavtal, online-utbildning, förebyggande underhåll och teknisk onlinesupport.

www.abb.com

Gå med i 155 000+ IMP-följare