www.tillverkning-sverige.com
Southco

Southcos lås gav många fördelar vid installation av LED-belysningssystem

Arianna (ariannaled.com) är specialiserade på design och tillverkning av offentliga och industriella LED-belysningssystem. Företaget är baserat i Italien och tillhandahåller innovativa lösningar som gör det möjligt för företag att spara energi och samtidigt säkerställa kundens komfort och säkerhet. Ariannas belysningssystem är erkänt robusta, pålitliga och har lång livslängd. Arianna grundades 2009 och har vuxit till att bli ett av Europas mest framstående belysningsföretag.
Southcos lås gav många fördelar vid installation av LED-belysningssystem
2011 utvecklades Teseo, branschens första LED-ljus för Total Reflection. Teseo blev internationellt erkänt och tillämpar principer från astronomi för att projicera ljus i motsatt riktning till färdriktningen, och för att förbättra synligheten för hinder och ge större säkerhet på vägen. Teseo Total Reflection-teknik används i vägtunnlar över hela Italien vilket har etablerat Ariannas status inom belysningsindustrin för vägtunnlar. Genom Teseo och andra innovationer har Arianna vuxit snabbt inom sin bransch och blivit en viktig partner för Anas, Autostrada per l'Italia i Italien och andra ledande internationella institutioner.


Southcos lås gav många fördelar vid installation av LED-belysningssystem

Utmaning
Identifiera en låslösning som skulle möjliggöra snabb, enkel och säker installation och justering av LED-lampor i vägtunnlar med olika dimensioner.

Lösning
En spakmanövrerad, över-centrerad draglåsningslösning, som ger större flexibilitet, användarvänlighet och korrosionsbeständighet för belysningssystem, samt kan installeras snabbt och enkelt underhållas utan att äventyra säkerheten.

Värde

Ett lås som erbjuder snabbare installation och åtkomst hjälpte Arianna att effektivisera Italiens uppgradering av tunnelbelysning, vilket i slutändan gav Arianna en konkurrensfördel när det gällde nya affärsmöjligheter.

Utmaningen
Arianna fick i uppdrag att uppgradera vägtunnelbelysningen i Italien till LED-teknik för att öka energieffektiviteten och livslängden. Denna så kallade "omlampning" gjordes i första skedet på de centrala delarna i tunnlarna och senare i de yttre sektionerna. Lamporna är normalt monterade på flera kabelstammar i rostfritt stål i taket i varje vägtunnel. De ursprungliga lamporna fästes på stammarna med en monteringsbygel bestående av tre delar. Men eftersom varje tunnel varierade i storlek och form så fanns det ingen standardinställning för lamporna, och justering av monteringsfästet under rutinmässiga driftkontroller och underhåll var därför tidskrävande och komplicerat.

Arianna sökte ett "en-storlek-passar alla"-spärrsystem som fäste monteringsenheten i stammarna och gjorde det möjligt för operatörerna att justera LED-lamporna utan att behöva justera delarna på monteringsfästet. Detta skulle möjliggöra ett säkert, enkelt och stabilt underhåll och hantering av belysningssystemet. Ännu viktigare var att spärren måste vara tillräckligt intuitiv för att en person skulle kunna snabbt installera och placera utan verktyg för att hålla underhålls- och installationskostnaderna nere. På grund av lamparmaturens vikt och höjd behövde designen också vara tillräckligt robust för att hålla den på plats.

Den utmanande miljön i vägtunneln krävde också en spärrlösning av korrosionsbeständigt material. Detta skulle göra det möjligt för belysningssystemet att hålla en hög standard för prestanda och säkerhet under en längre tid, trots tuffa förhållanden och tunga vibrationer från förbipasserande trafik.

Lösningen
Arianna insåg att Southco hade produktsortimentet och en produktionsskala som kunde tillgodose deras behov effektivt och valde därför Southcos TL-40 Over-Center Draw Latch, för att möta de komplexa kraven för att säkra Teseos LED-monteringsfäste. Ledande globala innovatörer av belysning sätter sin tillit till Southco på grund av det breda utbudet av de intuitivt utformade produkter som erbjuds.

Southcos spärr TL-40 Over-Center Draw Latch ger en mekanisk fördel för olika tillämpningar genom en spakmanövrerad mekanism som drar ihop panelerna och håller dem säkert.


Southcos lås gav många fördelar vid installation av LED-belysningssystem
Southcos TL-40 Over-Center Draw Latch


Ariannas belysningssystem använder två TL-40 spärrar som sitter på sidan av monteringsfästet och är installerad med två nitar. Detta fäster belysningen till kabelstammen på tunnelns tak och gör att man kan justera ljuset utan att behöva justera delarna på monteringsfästet. TL-40 ger en standardlösning som avsevärt förbättrar kvaliteten, användbarheten och den tid som krävs för att komma åt systemet, vilket gör det enklare för operatörerna att installera belysningen på kabelstammen och också kompensera för befintliga toleranser.

Liten och kompakt. TL-40 Over-Center Draw Latch ger större flexibilitet när man fäster belysningen i olika höjder på kabelstammen. Detta gör att Arianna kan inkludera en rad panelförberedelser med olika monteringshål i olika höjder och justera dem under produktionsprocessen utan att använda skräddarsydda komponenter för att passa de olika konfigurationerna.

Southcos TL-40 erbjuder en dubbel spärrlösning som effektivt förhindrar oavsiktlig öppning och förlust av belysningshårdvara i vägtunnlar. Lösningen gör det också möjligt för operatörerna att öppna belysningsfästet med ena handen, vilket gör det mycket säkrare och lättare att använda. Till exempel vid justering av fixturerna förhindrar nitarna att fästet lossnar, vilket gör att operatören kan hålla fästet i ena handen och frigöra den andra för att hålla en ledlampa eller annan belysningsutrustning. Låsen är konstruerade av rostfritt stål och erbjuder korrosionsbeständighet, som uppfyller de hårda miljöfaktorerna i vägtunnlar och säkerställer kvalitetsprestanda under tillämpningens livslängd.


Southcos lås gav många fördelar vid installation av LED-belysningssystem

Genomförandet

Arianna har installerat ungefär 12 000 TL-40 Over-Center Draw-spärrar i LED-belysningssystemen i vägtunnlarna i Italien. TL-40 Latch har förbättrat och effektiviserat processen vid uppgraderingen av tunnlarna till LED-belysning genom att möjliggöra snabb installation och drift. Tidigare var Arianna tvunget att montera monteringsfästen i olika storlekar, designa dem och övervaka produktionsprocessen själva, men arbetet med Southco har minskat Ariannas totala kostnader och tidsåtgång. Arianna gynnades också betydligt av Southcos förmåga att snabbt svara på deras stora efterfrågan på kvalitetsprodukter. Dessutom har Southcos nätverk av lokalt baserad teknisk support och global tillverkning och distributionssystem gett Arianna en konkurrensfördel.

Arianna har expanderat snabbt på mindre än ett decennium för att bli den näst största LED-belysningsleverantören för tunnlar i Europa. Southcos TL-40 Over-Center Draw Latch har visat sig vara en avgörande tillgång för Ariannas förmåga vid ansökning till många projekt. TL-40-spärren erbjuder en universell lösning för att fästa belysning till kabelstammar av olika storlek, ålder och typ, och gör det möjligt för Arianna att svara mer konkurrenskraftigt på nya affärsmöjligheter. Partnerskapet har också förbättrat intrycket av Ariannas verksamhet och varumärke och stärkt deras position på sin marknad.

Resultatet
Mabel Bilato, Marketing Specialist på Arianna sa:

“Vi visste att det skulle vara utmanande att identifiera en komponent som skulle uppfylla alla våra krav för att uppgradera till LED-belysning under så krävande förhållanden. Genom att arbeta med Southco identifierade vi en komponent som förbättrade inte bara designen och prestandan utan också den totala hållbarheten i vårt belysningssystem. Vi var också glada över att i Southco hitta en partner som var där för att stödja oss med lokal teknisk support och som alltid var beredd att tillgodose våra behov. Men fördelarna går långt utöver detta projekt. Vi vet att arbetet med Southco hjälper oss att växa som ett företag för att fortsätta erbjuda våra kunder de högsta nivåerna av kvalitet och service.”

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare