www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK-lager minskar kostnaderna för underhåll av lasttransportörer till fartyg

När behovet av att byta ut lagren som stöttar en bandremskiva på ett fartyg uppstod på en lastningstransportör vid en järnmalmshamn i Australien utformade NSK en lösning med hjälp av sfäriska rullager som inte bara tillverkades av företagets egenutvecklade HTF-tough stål, utan också hade en löstagbar nitriltätning. Resultatet blev förbättrad livslängd, vilket leder till betydande besparingar i form av minskade stilleståndskostnader.

Med anledning av driftsmiljön kräver gruv- och stenbrytningsindustrin utrustning med mycket hög pålitlighet och som tål svåra förhållanden. Då när lagren på en bandremskiva som betjänade en fartygslastningstransportör hade bara sex månaders livslängd kvar, tillkallade järnmalmshamnen NSK:s expertis för att hitta en bättre lösning.

NSK:s team av experter undersökte lagerfelet och upptäckte de att partiklar från järnmalmen och vattenföroreningar hade trängt in i det trasiga lagrets smörjmedel och äventyrat bandremskivans livslängd. Alla komponenter på transportören som har förkortad livslängd kommer medföra underhållskostnader och förlorad produktion.

För att lösa problemet började NSK:s ingenjörsspecialister att utveckla en ny lösning som utgick ifrån företagets beprövade sortiment av sfäriska rullager. Till att börja med bestämde sig NSK för att tillverka lagren av sitt unika HTF-Tough Steel-stål. Tough Steel är en effektiv motvikt till slitaget som vanligtvis uppkommer på den yttre ringen av lagret, där materialet under fast belastningszon är benäget att slitas när det upplever inträngning av fina partiklar.

NSK:s långlivade lager i HTF-serien använder avancerad materialteknik och värmebehandlingsteknologi, vilket möjliggör överlägsen motståndskraft mot slitage, felinriktningar och förhöjda temperaturer. Resultatet är dramatiskt längre livslängd och minskade kostnader för underhåll och oplanerade stillestånd. Faktum är att HTF-seriens lager kan erbjuda så mycket som 10 gånger livslängden vid förorenade smörjförhållanden, såsom de som upplevts vid järnmalmshamnanläggningen.

En annan viktig funktion i NSK-förslaget var avtagbar nitriltätning (HNBR), tätningar med ringfjäder, som kompenserar för tätningsslitage för att ytterligare förlänga livslängden. Läppkontakten upprätthåller trycket även vid felinställning.

Precis som längre livslängd - de NSK-tätade sfäriska rullager klarade 12 månaders problemfri drift - gav den löstagbara tätningen också en möjlighet för hamnanläggningen att kontrollera radiella lagerspelet med hjälp av bladmått under monteringen.

Kort sagt, denna anmärkningsvärda designfunktion möjliggör noggrann hantering av lagerspel som en del av lagermonteringsprocessen. Konceptet fokuserar på en tätning, monterad på en ring/hållare som är helt löstagbar (via bultar), som ger tillräcklig åtkomst för att med bladmått kunna utföra mätning av lagerspel. Dessutom erbjuder den unika designen fullständig utbytbarhet med befintliga lösningar.

Vid järnmalmshamnen var det en minskning av produktionsstoppen som var den största bidragande faktorn till kostnadsbesparingar på totalt 77 376 euro per år.

1) Lasttransportörer för fartyg är kritiska delar av hamninfrastrukturen, där alla stillestånd kan visa sig bli extremt kostsamma. Foto: Anita van den Broek/Shutterstock


NSK-lager minskar kostnaderna för underhåll av lasttransportörer till fartyg
 
2) NSK:s sfäriska rullager med en tätning monterad på en ring/hållare, som är helt löstagbar med bultar. Foto: NSK


NSK-lager minskar kostnaderna för underhåll av lasttransportörer till fartyg

 

Gå med i 155 000+ IMP-följare